Filosofia

Publications

Zobrazit:
č. titul autor ISBN cena
5 Rozum a víra Miroslav Pauza, kolektiv autorů 80-7007-021-813,- Kč
6 Židovská jedinečnost a filozofie Catherine Chalierová 80-7007-027-715,- Kč
7 T. G. Masaryk und die Brentano- Schule Josef Zumr, Thomas Binder 80-7007-038-233,- Kč
8 T.G. Masaryk Bibliografie k životu a dílu I. Tomáš Brůha, Zdenka Pechalová 80-7007-0290-313,- Kč
9 Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování Jana Stachová 80-7007-033-160,- Kč
10 Pojem krize v dnešním myšlení J. Pechar, ed. 80-7007-034-X19,- Kč
11 La Responsabilité/ Responsibility 80-7007-036-620,- Kč
12 Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů. F. W. J. Schelling 80-7007-031-523,- Kč
13 Člověk v moderních vědách Jiří Pechar 80-7007-028-520,- Kč
14 The European Dimension of St. Anselm's Thinking Josef Zumr, Vilém Herold, edd. 80-7007-042-0130,- Kč
15 Po cestách naléhavosti myšlení. Irena Šnebergová, ed. 80-7007-046-343,- Kč
16 O postmodernismu Jean-Francois Lyotard 80-7007-047-163,- Kč
17 Myšlenkové tvoření Jolana Poláková 80-7007-037-423,- Kč
18 Intuice ve vědě a filozofii Jiřina Stachová, Jiří Nosek, edd. 80-7007-043-90,- Kč
19 Gabriel Marcel Peluška Bendlová 80-7007-048-X25,- Kč
20 Filosofie dialogu Jolana Poláková 80-7007-035-823,- Kč
21 Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela M. Sobotka, M. Znoj, J. Moural 80-7007-030-743,- Kč
22 Anarchism: Community and Utopia Václav Tomek, Laslo Sekelj, edd. 80-7007-041-260,- Kč
23 Acta Comeniana 10 Marta Bečková, kolektiv autorů 80-7007-045-545,- Kč
24 Znak a bytí Michal Ajvaz 80-7007-055-215,- Kč
25 Změna paradigmatu vědy Miloslav Král 80-7007-064-10,- Kč
26 Vesmír, jazyk, myšlení Vladimír Havlík, Zdeněk Hofmann, edd. 80-7007-049-825,- Kč
27 Věda, technika a společnost Ladislav Tondl 80-7007-051-X30,- Kč
28 Problém dějinného vědomí Hans-Georg Gadamer 80-7007-062-515,- Kč
29 Politiky přátelství Jacques Derrida 80-7007-050-115,- Kč
30 Model a analogie ve vědě, umění a filosofii Jiřina Stachová, ed. 80-7007-059-548,- Kč
31 Logica '93 Petr Kolář, Vladimír Svoboda, edd. 80-7007-052-8114,- Kč
32 Liberální společnost Krzysztof Michalski 80-7007-063-330,- Kč
33 Kantova teorie estetiky Vlastimil Zátka 80-7007-056-043,- Kč
34 Impulsy Kantovy etiky Vlastimil Hála 80-7007-061-730,- Kč
35 Hermeneutická svoboda Günter Figal 80-7007-060-915,- Kč
36 Filosofická revue (1929-1948) Helena Pavlincová 80-7007-054-418,- Kč
37 Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela Milan Sobotka, Milan Znoj, Josef Moural 80-7007-057-945,- Kč
38 Čas a svoboda Henri Bergson 80-7007-065-X30,- Kč
39 Čas a emanace Jiří Zeman 80-7007-058-725,- Kč
40 Čas a druhý u Husserla a Heideggera Françoise Dasturová 80-7007-032-315,- Kč
41 Bernard Bolzano Marie Bayerová 80-7007-053-643,- Kč
42 Synergetika Vladimír Havlík 80-7007-073-020,- Kč
43 Svět pojmů a logika Pavel Materna 80-7007-085-465,- Kč
44 Rozumět a interpretovat Jean Greisch 80-7007-066-818,- Kč
45 Realismus ve vědě a filosofii Jiří Nosek, Jiřina Stachová, edd. 80-7007-079-X120,- Kč
46 Otázka po realitě a možnost metafysiky Honnefelder Ludger 80-7007-069-215,- Kč
47 Mezi filosofií a poesií Zdeněk Mathauser 80-7007-067-643,- Kč
48 Logica '94 Timothy Childers, Ondrej Majer, edd. 80-7007-072-2110,- Kč
49 Karlovy Vary Studies in Reference and Meaning James Hill, Petr Koťátko, edd. 80-7007-077-3140,- Kč
50 Kantova teorie estetiky Vlastimil Zátka 80-7007-071-443,- Kč
51 Josef Winternitz a teorie relativity Slavomil Strohs 80-7007-070-620,- Kč
52 Intentionalität- Werte- Kunst (Husserl- Patočka- Ingarden) Hrsg. von Jochen Bloss, Wady Zaw Strózewski und Josef Zumr 80-7007-075-790,- Kč
53 Filosofie a život- život a umění Antonín Mokřejš 80-7007-068-480,- Kč
54 Acta Comeniana 11 Vladimír Urbánek, kolektiv autorů 80-7007-083-848,- Kč
55 Spor o liberalismus a komunitarismus Josef Velek, ed. 80-7007-089-760,- Kč
56 Sociální filosofie a postmoderní etika Axel Honneth 80-7007-082-X49,- Kč
57 René Descartes a české baroko Stanislav Sousedík 80-7007-081-125,- Kč
58 O čem mluvíme? Pavel Tichý 80-7007-087-049,- Kč
59 Mezi epistemologií a sémiotikou Ladislav Tondl 80-7007-076-560,- Kč
60 M. Heidegger a problémy myšlení Miroslav Pauza, ed. 80-7007-074-980,- Kč
61 Logica 95' Timothy Childers, Petr Kolář, Vladimír Svoboda, edd. 80-7007-084-6110,- Kč
62 Human Rights and Responsibilities in a Divided World Jaroslav Krejčí, ed. 80-7007-086-249,- Kč
63 Český anarchismus 1890–1925 Václav Tomek 80-7007-080-3140,- Kč
64 České myšlení Miloslav Bednář 80-7007-088-985,- Kč
65 The Nature of Truth (if any) Jaroslav Peregrin, ed. 80-7007-090-095,- Kč
66 Technologický úděl J.-J. Salomon 80-7007-097-883,- Kč
67 Spor o spravedlnost Josef Velek, ed. 80-7007-115-X60,- Kč
68 Současná filosofie a metodologie vědy Břetislav Fajkus 80-7007-095-149,- Kč
69 Mysl a tělo v analytické filosofii Jiří Nosek 80-7007-091-965,- Kč
70 Logika a etika Petr Kolář, Vladimír Svoboda 80-7007-100-1100,- Kč
71 Logica '96 Timothy Childers, Petr Kolář, Vladimír Svoboda edd. 80-7007-093-5250,- Kč
72 Kapitoly o filosofii přírody Jan Kamarýt 80-7007-094-365,- Kč
73 Husitské myšlení Robert Kalivoda 80-7007-098-6125,- Kč
74 Etika autonomie a autenticity Josef Velek, ed. 80-7007-099-470,- Kč
75 Dialog Ladislav Tondl 80-7007-092-760,- Kč
76 Alternativní teorie jednání Ota Weinberger 80-7007-096-X105,- Kč
77 Acta Comeniana 12 Vladimír Urbánek, kolektiv autorů 80-7007-111-780,- Kč
78 Význam a komunikace Petr Koťátko 80-7007-117-675,- Kč
79 Transformace vědy a výzkumu v České republice Stanislav Provazník, Adolf Filáček, Eva Křížová Frýdová, Jiří Loudín, Petr Machleidt 80-7007-116-4105,- Kč
80 Technologické myšlení a usuzování Ladislav Tondl 80-7007-105-295,- Kč
81 Rozepře Jean-Francois Lyotard 80-7007-119-295,- Kč
82 Principy filosofie René Descartes 80-7007-120-60,- Kč
83 Principy filosofie René Descartes 80-7007-112-580,- Kč
84 Obrat k jazyku: Druhé kolo Jaroslav Peregrin, ed. 80-7007-102-8100,- Kč
85 Myšlení v paradoxu, paradox v myšlení Jiří Nosek, Jiřina Stachová, edd. 80-7007-106-0130,- Kč
86 Máme-li kulturu, je naší vlastí Evropa Josef Zumr 80-7007-110-973,- Kč
87 The Logica Yearbook 1997 Timothy Childers, ed. 80-7007-109-5150,- Kč
88 Kam směřuje civilizace? Miloslav Král 80-7007-101-X35,- Kč
89 Islam in Contact with Rival Civilizations Jaroslav Krejčí, ed. 80-7007-113-349,- Kč
90 Hermeneutické pojetí zkušenosti Antonín Mokrejš 80-7007-107-924,- Kč
91 Filosofie a současná ekologická krize Rudolf Kolářský, Oleg Suša 80-7007-116-860,- Kč
92 Filosofické dílo René Descartesa Alena Sobotková, ed. 80-7007-114-1100,- Kč
93 Filosofická zkoumání Ludwig Wittgenstein 80-7007-103-680,- Kč
94 Existoval existencialismus? Jana Novozámská 80-7007-108-760,- Kč
95 Druhý Renaud Barbaras 80-7007-104-424,- Kč
96 Mezi řádky/ Entre les lignes Herbert Hanreich, Marcela Sedláčková, Petra Stehlíková, edd. 80-7007-122-2135,- Kč
97 Mezi jazykem a vědomím Vladimír Havlík, ed. 80-7007-128-160,- Kč
98 The Logica Yearbook 1998 Timothy Childers, ed. 80-7007-123-0150,- Kč
99 Chaos, věda a filosofie Jiří Nosek, ed. 80-7007-127-3110,- Kč
100 Hodnocení a hodnoty Ladislav Tondl 80-7007-131-165,- Kč
101 Geist, Gesellschaft, Kirche in 13.-16. Jahrhundert František Šmahel 80-7007-132-X230,- Kč
102 Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor Josef Zumr, ed. 80-7007-129-X130,- Kč
103 Dvacáté století v zrcadle literatury Jiří Pechar 80-7007-124-9130,- Kč
104 Die menschliche Person Milan Mráz, Adolf Slabý 80-7007-125-749,- Kč
105 Argumenty filosofické logiky Petr Kolář 80-7007-121-4100,- Kč
106 Acta Comeniana 13 Marta Bečková, Vladimír Urbánek, edd. 80-7007-137-0105,- Kč
107 Topics in Conceptual Analysis and Modelling Ondrej Majer, ed. 80-7007-136-2245,- Kč
108 Svět pojmů a logika Pavel Materna 80-7007-078-165,- Kč
109 Strukturální přeměna veřejnosti Jürgen Habermas 80-7007-134-6138,- Kč
110 Problémy legitimity v pozdním kapitalismu Jürgen Habermas 80-7007-130-380,- Kč
111 Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405-1457 František Hoffman, ed. 80-7007-146-X249,- Kč
112 Možnosti hodnotové etiky Vlastimil Hála 80-7007-135-424,- Kč
113 Metafyzické myšlenky Benedikt Spinoza 80-7007-139-7100,- Kč
114 The Logica Yearbook 1999 Timothy Childers, ed. 80-7007-141-9150,- Kč
115 Konvence ve vědě a filosofii Jiří Nosek, ed. 80-7007-138-995,- Kč
116 Between Words and Worlds T. Childers, J. Palomäki, edd. 80-7007- 140-0150,- Kč
117 Jak udělat něco slovy John Langshaw Austin 80-7007-133-880,- Kč
118 Interpretace a sociální kritika Michael Walzer 80-7007-126-580,- Kč
119 Acta Comeniana 14 Marta Bečková, Vladimír Urbánek, edd. 80-7007-152-4125,- Kč
120 T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství I Emil Voráček, ed. 80-7007-144-30,- Kč
121 T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství II Emil Voráček, ed. 80-7007-145-10,- Kč
122 Úvahy o pravdivosti Jiří Nosek, ed. 80-7007-154-095,- Kč
123 Křišťan z Prachatic: Stavba a Užití astrolábu Alena Hadravová, Petr Hadrava, edd. 80-7007-148-6280,- Kč
124 Smyslové vnímání a čas v Aristotelově filosofii Milan Mráz 80-7007-142-765,- Kč
125 Rozjímání vpřed i vzad Irena Šnebergová, Václav Tomek, Josef Zumr, edd. 80-7007-155-9145,- Kč
126 Multikulturalismus. Zkoumání politiky uznání Amy Gutmannová, ed. 80-7007-161-360,- Kč
127 The Logica Yearbook 2000 Ondrej Majer, ed. 80-7007-149-4150,- Kč
128 Funkcionalismus ve vědě a filosofii Jiří Nosek, ed. 80-7007-147-895,- Kč
129 Etika autenticity Charles Taylor 80-7007-150-845,- Kč
130 Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000 Petr Sommer, ed. 80-7007-151-6145,- Kč
131 Znalost a její lidské, společenské a epistemické dimenze Ladislav Tondl 80-7007-167-265,- Kč
132 Vnímání Renaud Barbaras 80-7007-153-224,- Kč
133 Teorie demokracie dnes Ian Shapiro, Jürgen Habermas 80-7007-156-745,- Kč
134 Pravda a fakt Petr Kolář 80-7007-168-0130,- Kč
135 Od stimulu k vědě W. V. Quine 80-7007-157-565,- Kč
136 Násilí a metafyzika Jacques Derrida 80-7007-166-480,- Kč
137 Milénium vědy a filosofie Jiří Nosek, ed. 80-7007-160-595,- Kč
138 Logika Gottloba Frega Vojtěch Kolman 80-7007-164-899,- Kč
139 The Logica Yearbook 2001 Timothy Childers, Ondrej Majer, edd. 80-7007-159-1150,- Kč
140 Kontrastní hodnoty a multikulturní společnost Jaroslav Krejčí, ed. 80-7007-162-130,- Kč
141 Interpretace a analýza literárního díla Jiří Pechar 80-7007-163-X105,- Kč
142 Český anarchismus a jeho publicistika 1880–1925 Václav Tomek 80-7007-165-6220,- Kč
143 Bene Scripsisti...Filosofie od středověku k novověku Vladimír Urbánek, Jiří Beneš, Petr Glombíček, edd. 80-7007-158-3130,- Kč
144 Acta Comeniana 15-16 Marta Bečková, Vladimír Urbánek, Lenka Řezníková, edd. 80-7007-171-0175,- Kč
145 Vágnost, věda a filosofie Jiří Nosek, ed. 80-7007-180-X95,- Kč
146 Tschechische mittel-alterforschung 1990- 2002 František Šmahel, ed. 80-7007- 181-865,- Kč
147 Stopy a svědectví Václav Tomek, ed. 80-7007-169-90,- Kč
148 Staré letopisy české (texty nejstarší vrstvy) Alena M. Černá, Petr Čornej, Markéta Klosová, edd. 80-7007-184-2180,- Kč
149 Současná filosofie a metodologie vědy Břetislav Fajkus 80-7007-170-249,- Kč
150 Rádlovo pojetí pravdy Zuzana Škorpíková 80-7007-175-380,- Kč
151 Pojednání o nápravě rozumu a o cestě, kterou je veden přímo k pravému poznání věci Benedikt Spinoza 80-7007-178-890,- Kč
152 Metoda- význam- intence Vladimir Havlík, ed. 80-7007-177-X80,- Kč
153 The Logica Yearbook 2002 Timothy Childers, Ondrej Majer, edd. 80-7007-172-9150,- Kč
154 Komeniologické studie III Jan Patočka 80-7007-179-6440,- Kč
155 Immanuel Kant: Jak jsou možné syntetické soudy a priori? Günther Patzig 80-7007-173-755,- Kč
156 Die Bedeutung Bernard Bolzanos für die Gegenwart Kurt F. Strasser, ed. 80-7007-182-699,- Kč
157 Budoucnost lidské přirozenosti Jürgen Habermas 80-7007-174-560,- Kč
158 Baroko v Itálii- baroko v Čechách Vilém Herold, Jaroslav Pánek, edd. 80-7007-176-1280,- Kč
159 Acta Comeniana 17 Marta Bečková, Vladimír Urbánek, edd. 80-7007-191-5130,- Kč
160 Věda, poznání, komunikace Adolf Filáček, ed. 80-7007-183-475,- Kč
161 Umění a čas I Jan Patočka 80-7007-198-20,- Kč
162 Umění a čas II Jan Patočka 80-7007-199-00,- Kč
163 Úkol hermeneutiky Paul Ricoeur 80-7007-185-024,- Kč
164 Text a dílo: případ Menard Karel Císař, Petr Koťátko, edd. 80-7007-186-9100,- Kč
165 Subjektivita, intersubjektivita, objektivita Donald Davidson 80-7007-190-7115,- Kč
166 Pavel Tichý's collected papers in logic and philosophy V. Svoboda, B. Jespersen, C. Cheyne, edd. 80-7007-189-3690,- Kč
167 Na cestě ke scholastice Marek Otisk 80-7007-192-3105,- Kč
168 The Logica Yearbook 2003 Libor Běhounek, ed. 80-7007-188-5150,- Kč
169 Kant a problém metafyziky Martin Heidegger 80-7007-193-1120,- Kč
170 Evropa a Čechy na konci středověku Eva Doležalová, Robert Novotný, Pavel Soukup, edd. 80-7007-194-X175,- Kč
171 Ústavní zakotvení sociálních práv Cécile Fabreová 80-7007-195-824,- Kč
172 Memy ve vědě a filosofii? Jiří Nosek, ed. 80-7007-196-675,- Kč
173 Sapientia nostra Andreas Speer 80-7007-197-424,- Kč
174 Přerozdělování nebo uznání? Nancy Fraserová, Axel Honneth 80-7007-200-8125,- Kč
175 Německá medievistika v českých zemích do roku 1945 Pavel Soukup, František Šmahel, edd. 80-7007-201-6123,- Kč
176 Immanuel Kant: Jak jsou možné syntetické soudy a priori? Günter Patzig 80-7007-187-760,- Kč
177 Proč Gorgiás mluví Kryštof Boháček 80-7007-202-4155,- Kč
178 Kantova analogie estetické zkušenosti Jindřich Karásek 80-7007-205-970,- Kč
179 Globální spravedlnost a demokracie Marek Hrubec, ed. 80-7007-210-5135,- Kč
180 René Descarta Principy filosofie Benedikt Spinoza 80-7007-204-0100,- Kč
181 Demokracie, veřejnost a občanská společnost Marek Hrubec, ed. 80-7007-211-3110,- Kč
182 Acta Comeniana 18 Marta Bečková, Vladimír Urbánek, Lenka Řezníková, edd. 80-7007-209-1130,- Kč
183 Možnost, skutečnost, nutnost Vojtěch Kolman, ed. 80-7007-203-2110,- Kč
184 The Logica Yearbook 2004 Libor Běhounek, Marta Bílková, edd. 80-7007-208-3150,- Kč
185 Poslední eseje Karel Kosík 80-7007-206-7130,- Kč
186 Jazyk - logika - věda Prokok Sousedík, ed. 80-7007-212-1160,- Kč
187 Racionální činnost a svět artefaktů Ladislav Tondl 80-7007-213-X65,- Kč
188 Spor o Evropu: postdemokracie, nebo predemokracie? Marek Hrubec, ed. 80-7007-214-8110,- Kč
189 Spravedlnost a demokracie v evropské integraci Marek Hrubec, ed. 80-7007-215-6105,- Kč
190 Numismatický sborník 20 80-7007-216-4165,- Kč
191 Historia monastica I Dušan Foltýn, Kateřina Charvátová, Petr Sommer, edd. 80-7007-217-2155,- Kč
192 Bernard Bolzano: cesta k logické sémantice Marta Vlasáková 80-7007-220-270,- Kč
193 Je třeba bránit společnost Michael Foucault 80-7007-221-0125,- Kč
194 Adorno: moderna a negativita Michael Hauser 80-7007-223-7110,- Kč
195 Sociální svět středověkého města Martin Nodl, ed. 80-7007-219-9125,- Kč
196 Schizma filosofie 20. století Prokop Sousedík, Martin Šimsa, Martin Nitsche, eds. 80-7007-224-5135,- Kč
197 Polemika o ústavě Frank I. Michelman, Alessandro Ferrara 80-7007-225-352,- Kč
198 Jakoubek ze Stříbra Ota Halama, Pavel Soukup, eds. 80-7007-227-X115,- Kč
199 The Logica Yearbook 2005 Marta Bílková, Ondřej Tomala, eds. 80-7007-229-6150,- Kč
200 Osamělý myslitel Bernard Bolzano Kateřina Trlifajová, ed. 80-7007-226-1105,- Kč
201 Cogito, ergo sum Petr Globíček, Jan Kuneš, eds. 80-7007-232-680,- Kč
202 Acta Comeniana 19 Marta Bečková, Vladimír Urbánek, Lenka Řezníková, edd. 80-7007-236-9130,- Kč
203 Interpretace a subjektivita Petr Koťátko 80-7007-233-4195,- Kč
204 Iluze liberální spravedlnosti Gerald A. Cohen 80-7007-234-258,- Kč
205 Montesquieu a nejkrásnější monarchie Hana Dohnálková 80-7007-235-050,- Kč
206 Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa Petr Sommer, ed. 80-7007-218-0125,- Kč
207 Modrá a Hnědá kniha Ludwig Wittgenstein 80-7007-237-7125,- Kč
208 Hra, věda a filosofie Jiří Nosek, ed. 80-7007-222-9120,- Kč
209 Neklid doby Martin Beck Matuštík 80-7007-240-760,- Kč
210 Kultura, kritika, dialog Hans-Herbert Kögler 80-7007-238-552,- Kč
211 Básnivé nápovědi Husserlovy fenomenologie Zdeněk Mathauser 80-7007-239-3120,- Kč
212 Aus Böhmens Verfasungsgeschihte Jiří Kejř 80-7007-241-5195,- Kč
213 Hrabaliana rediviva Annalisa Cosentino, Milan Jankovič, Josef Zumr, edd. 80-7007-244-X125,- Kč
214 Logika 20. století: mezi filosofií a matematikou Jaroslav Peregrin, ed. 80-7007-228-8150,- Kč
215 Numismatický sborník 21 Jiří Militký, ed. 978-80-7007-249-3100,- Kč
216 Metafyzika jako věda Marek Otisk 80-7007-242-3100,- Kč
217 Rozvíjení radikální imaginace Nancy Fraser 978-80-7007-251-6109,- Kč
218 Formální a transcendentální logika Edmund Husserl 978-80-7007-250-9150,- Kč
219 Soukromý jazyk, pravidla a Wittgenstein Petr Glombíček, ed. 978-80-7007-248-2110,- Kč
220 The Logica Yearbook 2006 Ondřej Tomala, Radek Honzík, edd. 978-80-7007-254-7150,- Kč
221 O věčnosti světa Jaroslav Daneš 80-7007-243-1110,- Kč
222 Rozum - kritika - otevřenost Zuzana Parusniková 978-80-7007-253-0135,- Kč
223 Síla a rozum Pavel Barša 978-80-7007-256-1145,- Kč
224 Mimo princip identity Alice Kliková 978-80-7007-252-3140,- Kč
225 Donum Magistrae Zuzana Silagiová, Hana Šedinová, Petr Kitzler et al. 978-80-7007-255-4150,- Kč
226 Nedostatek soudnosti? Alessandro Ferrara 978-80-7007-257-860,- Kč
227 Všeobecný základní příjem Philippe Van Parijs, Marek Hrubec, Martin Brabec et al. 978-80-7007-257-258,- Kč
228 Zbožnost středověku Matin Nodl, ed. 978-80-7007-260-8125,- Kč
229 Právní symbolismus Jiří Přibáň 978-80-7007-266-073,- Kč
230 Platón a Evropa Jan Patočka 978-80-7007-264-688,- Kč
231 Zbavovat se svéprávnosti Axel Honneth, ed. 978-80-7007-269-188,- Kč
232 Znak, sebevědomí a čas Michal Ajvaz 978-80-7007-267-793,- Kč
233 Spinoza Martin Hemelík 80-7007-245-8210,- Kč
234 Problémy fenomenologie Jiří Pechar 978-80-7007-265-3155,- Kč
235 Vliv díla Jacquesa Derridy na současné myšlení Marcela Sedláčková, ed. 978-80-7007-258-5235,- Kč
236 Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku Jan Hrdina, Blanka Zilynská, edd. 978-80-7007-262-2140,- Kč
237 Mezi Baltem a Uhrami Vladimír Urbánek, Lenka Řezníková, edd. 978-80-7007-246-6200,- Kč
238 Prolegomena k filosofii současnosti Michael Hauser 978-80-7007-270-7200,- Kč
239 Meze formalizace, analytičnosti, prostoročasu Vladimír Havlík a kol. 978-80-7007-248-4239,- Kč
240 Šlechta, moc a reprezentace ve středověku Martin Nodl, Martin Wihoda, edd. 978-80-7007-263-9240,- Kč
241 Odorik z Pordenone: z Benátek do Pekingu a zpět Petr Sommer, Vladimír Liščák, edd. 978-80-7007-274-5280,- Kč
242 The Logica Yearbook 2007 Michal Peliš, ed. 978-80-7007-281-3300,- Kč
243 Vynález věcí Karel Thein 978-80-7007-278-3380,- Kč
244 O pojmu vědosloví. Druhý úvod do vědosloví. Pokus o nové podání vědosloví Johann Gottlieb Fichte 978-80-7007-280-6149,- Kč
245 Numismatický sborník 22 Jiří Miltký, ed. 978-80-7007-271-4340,- Kč
246 Centrum medievistických studií - badateství, doktorandská výchova, mezinárodní spolupráce 1998-2008 Petr Sommer, Pavel Soukup, edd. 978-80-7007-284-4100,- Kč
247 Interkulturní dialog o lidských právech Marek Hrubec, ed. 978-80-7007-282-0249,- Kč
248 Juan Caramuel Lobkowitz: The Last Scholastic Polymath Petr Dvořák, Jacob Schmutz, edd. 978-80-7007-283-7264,- Kč
249 Humanismus nestačí Slavoj Žižek, Michael Hauser 978-80-7007-287-554,- Kč
250 Fenomenologické spisy I Jan Patočka 978-80-7007-275-2398,- Kč
251 Sociální kritika v éře globalizace Marek Hrubec a kol. 978-80-7007-286-8224,- Kč
252 Hearth and Horizon Erazim Kohák 978-80-7007-285-1200,- Kč
253 Příběh jedné exkomunikace a doprovodné texty Augustin Smetana 978-80-7007-276-9399,- Kč
254 Struktura chování Maurice Merleau-Ponty 978-80-7007-290-5295,- Kč
255 Metafyzika antiindividualismu Tomáš Hříbek 978-80-7007-289-9249,- Kč
256 Filosofie čísla Vojtěch Kolman 978-80-7007-279-0450,- Kč
257 Acta Comeniana 20-21 987-80-7007-291-2260,- Kč
258 Věda, filosofie, metodologie Adolf Filáček, ed. 978-80-7007-277-6180,- Kč
259 George Berkeley Petr Glombíček, James Hill et al. 978-80-7007-277-6239,- Kč
260 Vidění svaté Brigity Švédské v překladu Tomáše ze Štítného Pavlína Rychterová, ed. 978-80-7007-294-3399,- Kč
261 Domov a dálava Erazim Kohák 978-80-7007-293-6260,- Kč
262 Architektonika a protoarchitektura Petr Rezek 978-80-7007-295-0290,- Kč
263 Innovation Cultures – Challenge and Learning Strategy Jiří Loudín, Klaus Schuch, eds. 978-80-7007-273-8225,- Kč
264 Právo národů John Rawls 978-80-7007-302-5145,- Kč
265 Člověk a jeho svět Jan Kuneš, Martin Vrabec et al. 978-80-7007-296-7330,- Kč
266 Between Islam and the West Marek Hrubec, ed. 978-80-7007-299-8154,- Kč
267 Teorie globálního kapitalismu William Robinson 978-80-7007-305-6220,- Kč
268 Sběrné suroviny Tomáš Dvořák 978-80-7007-304-9139,- Kč
269 Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století Martin Nodl, František Šmahel, edd. 978-80-7007-298-1299,- Kč
270 Civilizační analýza Johann Arnason 978-80-7007-307-0105,- Kč
271 The Bohemian Reformation and Religious Practice 7 Zdeněk V. David, David R. Holeton, eds. 978-80-7007-303-2199,- Kč
272 Františkánství v kontaktech s jiným a cizím Petr R. Beneš, Petr Hlaváček, Ctirad V. Pospíšil et al. 978-80-7007-300-1199,- Kč
273 Filosofie jazyka Waltera Benjamina Martin Ritter 978-80-7007-301-8259,- Kč
274 Commentarius in De universalibus Iohannis Wyclif Stephano de Palecz ascriptus Ivan Müller, ed. 978-80-7007-297-4240,- Kč
275 Univerzalismus v etice jako problém Vlastimil Hála 978-80-7007-306-3150,- Kč
276 Die mittelalterliche Kolonisation Michael Brauer, Pavlína Rychterová, Martin Wihoda, edd. 978-80-7007-308-7125,- Kč
277 Proměny historiografie vědy Daniel Špelda 978-80-7007-310-0225,- Kč
278 Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie Ivan Chvatík, ed. 978-80-7007-311-7349,- Kč
279 Acta Comeniana 22-23 Vladimír Urbánek, Lucie Storchová, Marie Bečková, edd. 978-80-7007-312-4300,- Kč
280 Numismatický sborník 23 Jiří Militký, Petr Sommer, eds. 978-80-7007-318-6340,- Kč
281 Právo nežít v chudobě Výzkumný tým Social Watch 978-80-7007-321-6104,- Kč
282 Globalizace v sociálních souvislostech současnosti Oleg Suša 978-80-7007-320-9195,- Kč
283 Poznámky o barvách Ludwig Wittgenstein 978-80-7007-323-0120,- Kč
284 Bruncvík a víla / Bruncwik und die Nymphe Heinz Duchhardt, Petr Hlaváček, Winfried Eberhard et al. 978-80-7007-322-3180,- Kč
285 Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter Eva Doležalová et al. 978-80-7007-292-9299,- Kč
286 Studie k filosofii D. Davidsona Jaroslav Peregrin, Tomáš Hříbek, Michal Polák, Ladislav Koreň, Jakub Mácha, Tomáš Marvan 978-80-7007-319-3129,- Kč
287 Spor o přirozený svět Bedřich Velický, Kateřina Trlifajová, Pavel Kouba & al. 978-80-7007-317-9236,- Kč
288 Karel Vorovka Helena Pavlincová 978-80-7007-331-5330,- Kč
289 Martin Luther King proti nespravedlnosti Marek Hrubec a kol. 978-80-7007-334-6104,- Kč
290 Logika a přirozený jazyk Vladimír Svoboda a kol. 978-80-7007-325-4238,- Kč
291 The Kelč Hoard revised: Fragments of Islamic Silver Coins Vlastimil Novák 978-80-7007-324-7340,- Kč
292 Numismatický sborník 24 Jiří Militký, Petr Sommer. eds. 978-80-7007-338-4340,- Kč
293 Náš jazyk, můj svět Ondřej Beran 978-80-7007-335-3315,- Kč
294 Beckett: filosofie a literatura Karel Císař, Petr Koťátko et al. 978-80-7007-336-0189,- Kč
295 Geburt der Phänomenologie Petr Urban, ed. 978-80-7007-337-7148,- Kč
296 Návrat metafyziky? Martin Šimsa, Prokop Sousedík, Martin Nitsche et al. 978-80-7007-327-8335,- Kč
297 Domov a dálava Erazim Kohák 978-80-7007-340-7260,- Kč
298 Proti útlaku a nadvládě Iris Marion Young 978-80-7007-341-4149,- Kč
299 Legendy Wolfenbüttelského rukopisu Jana Zachová, ed. 978-80-7007-342-1200,- Kč
300 Aristotelská nauka o potencích David Peroutka 978-80-7007-330-8189,- Kč
301 Myšlení v nás Karel Thein 978-80-7007-329-2275,- Kč
302 Skrytá svědectví v díle Karla Hynka Máchy Mojmír Grygar 978-80-7007-333-9145,- Kč
303 Modality v analytické metafyzice Petr Dvořák, David Peroutka, Ondřej Tomala 978-80-7007-326-1179,- Kč
304 Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice Wendy Drozenová et al. 978-80-7007-348-3249,- Kč
305 Kosmopolitismus Robert Fine 978-80-7007-346-9160,- Kč
306 Podstaty a „názor“ podstat u pozdního Merleau-Pontyho Marc Richir 978-80-7007-344-554,- Kč
308 Studie k filosofii Ludwiga Wittgensteina Ludmila Dostálová, Radek Schuster (eds.) 978-80-7007-339-1109,- Kč
309 La phénoménologie comme philosophie première Karel Novotný, Alexander Schnell, Laszlo Tengelyi (eds.) 978-80-7007-347-6499,- Kč
310 Suárez a jeho metafyzika Daniel Heider 978-80-7007-328-5335,- Kč
311 Myslitel Karel Kosík Marek Hrubec, Miroslav Pauza, Josef Zumr et al. 978-80-7007-354-4232,- Kč
312 Moc a její symbolika ve středověku Martin Nodl, Andrej Pleszcyński, eds. 978-80-7007-351-3140,- Kč
313 Fenomenologie tělesnosti Petr Urban, ed. 978-80-7007-350-6178,- Kč
314 Korektiv Masarykovy filosofie Zdeněk Novotný 978-80-7007-349-0135,- Kč
315 Patologie rozumu Axel Honneth 978-80-7007-352-0198,- Kč
316 Acta Comeniana 24 Vladimír Urbánek, Lucie Storchová, Marta Bečková, edd. 978-80-7007-355-1260,- Kč
317 Z příhodného Martin Nitsche 978-80-7007-343-8149,- Kč
318 (In)tolerance v evropských dějinách / (In)tolerance in European History Petr Hlaváček et al. 978-80-7308-366-3230,- Kč
319 Filosofický význam současné ekologické krize Rudolf Kolářský 978-80-7007-361-2110,- Kč
320 Machiavelli mezi republikanismem a demokracií Milan Znoj, Jan Bíba a kol. 978-80-7007-360-5230,- Kč
321 Od zneuznání ke spravedlnosti Marek Hrubec 978-80-7007-362-9270,- Kč
322 The Bohemian Reformation and Religious Practice 8 Zdeněk V. David, David R. Holeton (edd.) 978-80-7007-357-5230,- Kč
323 Z evolučního hlediska Vladimír Havlík, Tomáš Hříbek et al. 978-80-7007-358-2235,- Kč
324 Numismatický sborník 25 Jiří Militký, Petr Sommer, eds. 978-80-7007-367-4340,- Kč
325 Reformní kazatelství a Jakoubek ze Stříbra Pavel Soukup 978-80-7007-359-9270,- Kč
326 Social and Cultural Dimensions of Innovation in Knowledge Societies Jiří Loudín, Josef Hochgerner (eds.) 978-80-7007-353-7220,- Kč
327 Idea, číslo, pravidlo Vojtěch Kolman 978-80-7007-364-3320,- Kč
328 Jazyk a zmena Ladislav Kvasz 978-80-7007-366-754,- Kč
329 Nalezení střední cesty Zdeněk V. David 978-80-7007-369-8375,- Kč
330 Krize a politické křižovatky Jan Rovenský a kol. 978-80-7007-370-4149,- Kč
331 Acta Comeniana 25 Vladimír Urbánek, Lucie Storchová, Marta Bečková (edd.) 978-80-7007-373-5260,- Kč
332 Etika sociálních konfliktů Marek Hrubec a kol. 978-80-7007-377-3180,- Kč
333 Franz Kafka a perspektiva minority Petr Kouba, Tomáš Pivoda (eds.) 978-80-7007-363-6130,- Kč
334 O matematické metodě Bernard Bolzano 978-80-7007-381-054,- Kč
335 Cesty z postmodernismu Michael Hauser 978-80-7007-382-7195,- Kč
336 Cesta k pramenům smyslu Michal Ajvaz 978-80-7007-375-9285,- Kč
337 Athletae Christi Petr Kitzler 978-80-7007-380-3145,- Kč
338 Interkulturní vojna a mír Jan Svoboda, Ondřej Štěch (eds.) 978-80-7007-384-1145,- Kč
339 Numismatický sborník 26 (č. 1) Jiří Militký (ed.) 978-80-7007-371-1271,- Kč
340 Numismatický sborník 26 (č. 2) Jiří Militký, ed. 978-80-7007-372-8271,- Kč
341 Maurice Merleau-Ponty Jakub Čapek 978-80-7007-379-7255,- Kč
342 Otázky Nietzschova myšlení Jiří Pechar 978-80-7007-376-6155,- Kč
343 Syntetické apriori Vojtěch Kolman, Hynek Janoušek (eds.) 978-80-7007-385-8445,- Kč
344 Soukromé jazyky Ondřej Beran 978-80-7007-386-5129,- Kč
345 Kultura v době zrychlené globalizace Milan Kreuzziger 978-80-7007-389-690,- Kč
346 Studie k filosofii Nelsona Goodmana Ludmila Dostálová, Tomáš Marvan (eds.) 978-80-7007-378-090,- Kč
347 K ustavení Evropy Jürgen Habermas 978-80-7007-391-9170,- Kč
348 Hledání české filosofie Erazim Kohák a Jakub Trnka (eds.) 978-80-7007-388-9225,- Kč
349 Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách Jiří Militký 978-80-7007-390-2965,- Kč
350 Sekulární věk Charles Taylor 978-80-7007-393-3305,- Kč
351 60 let Filosofického časopisu Petr Dvořák, Ladislav Kvasz, Petr Urban, Josef Velek, Josef Zumr (eds.) 978-80-7007-387-2240,- Kč
352 Heresis seminaria Pavlína Rychterová, Pavel Soukup (eds.) 978-80-7007-394-0165,- Kč
353 Racionalita versus transcendence O. A. Funda 978-80-7007-399-5105,- Kč
354 Soukromé jazyky - čítanka Ondřej Beran 978-80-7007-395-7180,- Kč
355 Domov a dálava Erazim Kohák 978-80-7007-401-5260,- Kč
356 Hearth and Horizon Erazim Kohák 978-80-7007-402-2200,- Kč
357 Kritická teorie společnosti Marek Hrubec a kol. 978-80-7007-403-9305,- Kč
358 Logika pro Pány, Otroky a Kibice Vladimír Svoboda 978-80-7007-396-4250,- Kč
359 Acta Comeniana 26 Vladimír Urbánek, Lucie Storchová (edd.) 978-80-7007-404-6260,- Kč
360 O špatném nekonečnu Vojtěch Kolman, Robert Roreitner (eds.) 978-80-7007-406-0390,- Kč
361 Rilke, svědek spirituálního života Gabriel Marcel 978-80-7007-398-854,- Kč
362 Zrod vedy ako lingvistická udalosť Ladislav Kvasz 978-80-7007-397-1295,- Kč
363 Codex Přemyslaeus Ivan Hlaváček, Hrsg. 978-80-7007-400-8275,- Kč
364 Vysvětlování a rozumění Georg Henrik von Wright 978-80-7007-405-3190,- Kč
365 Raný Husserl a filosofie jazyka Petr Urban 978-80-7007-410-7245,- Kč
366 Numismatický sborník 27 (č. 1) Jiří Militký (ed.) 978-80-7007-407-7271,- Kč
367 Numismatický sborník 27 (č. 2) Jiří Militký (ed.) 978-80-7007-408-4271,- Kč
368 Studie k filosofii Bertranda Russella Milan Soutor, Tomáš Marvan, Ludmila Dostálová (eds.) 978-80-7007-411-4160,- Kč
369 Morální odpovědnost a její aspekty Vlastimil Hála a kol. 978-80-7007-412-1125,- Kč
370 The Bohemian Reformation and Religious Practice 9 Zdeněk V. David, David R. Holeton (eds.) 978-80-7007-416-9230,- Kč
371 Manželství v pozdním středověku. Rituály a obyčeje Paweł Kras, Martin Nodl (eds.) 978-80-7007-365-0240,- Kč
372 Memoria et damnatio memoriae ve středověku Martin Nodl, Piotr Węcowski (eds.) 978-80-7007-415-2140,- Kč
373 Současné přístupy v historické epistemologii Tomáš Dvořák a kol. 978-80-7007-414-5175,- Kč
374 Filosofie Louise Althussera Petr Kužel 978-80-7007-417-6250,- Kč
375 Kapitalismus: mýtus jednoho slova Břetislav Horyna 978-80-7007-418-3185,- Kč
376 Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transformácia? Peter Dinuš, Ladislav Hohoš, Marek Hrubec a kol. 978-80-7007-413-8265,- Kč
377 Kapitoly z analytické filosofie Jaroslav Peregrin 978-80-7007-420-6290,- Kč
378 25 let poté Jan Rovenský a kol. 978-80-7007-424-4260,- Kč
379 Exodus bez Mojžíše Petr Kouba 978-80-7007-427-554,- Kč
380 Obec a duše Jakub Jirsa, Karel Thein, Jakub Jinek 978-80-7007-426-8265,- Kč
381 Slast a politika Jodi Deanová 978-80-7007-422-0185,- Kč
382 Za hranicemi tváře Jan Bierhanzl, Karel Novotný (eds.) 978-80-7007-428-2120,- Kč
383 Mitteleuropa? Johann P. Arnason, Petr Hlaváček, Stefan Troebst et al. 978-80-7007-432-9200,- Kč
384 Od spravedlivé války ke spravedlivému míru? Bernhard Sutor 978-80-7007-421-3195,- Kč
385 Kapitoly z teorie spravedlivé války Josef Velek 978-80-7007-425-1210,- Kč
386 Přístupy k etice I. Štěpán Špinka et al. 978-80-7007-430-5165,- Kč
387 Acta Comeniana 27 Vladimír Urbánek, Lucie Storchová (edd.) 978-80-7007-433-6260,- Kč
388 Justice and Recognition Nythamar de Oliveira, Marek Hrubec, Emil Sobottka, Giovani Saavedra (eds.) 978-80-7007-435-0 495,- Kč
389 Prameny k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve středověku od počátků do roku 1347 Lenka Blechová, Eva Doležalová, Martin Musílek, Jana Zachová ve spolupráci s Danielem Polakovičem a Tamásem Visi 978-80-7007-434-3364,- Kč
390 Rozpory a alternativy globálního kapitalismu Martin Solík (ed.) 978-80-7007-431-2180,- Kč
391 Juden in der mittelalterlichen Stadt/Jews in the medieval town Eva Doležalová et al. 978-80-7007-437-4162,- Kč
392 Německá Evropa Ulrich Beck 978-80-7007-436-775,- Kč
393 Úvod do sociologie hudby Theodor Adorno 978-80-7007-429-9200,- Kč
394 Přístupy k etice II. Jakub Čapek et al. 978-80-7007-442-8210,- Kč
395 Je třeba zavrhnout liberalismus? Ondřej Lánský 978-80-7007-439-8195,- Kč
396 Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost Paul Veyne 978-80-7007-441-1160,- Kč
397 Formy jazyka Vojtěch Kolman, Vít Punčochář 978-80-7007-438-1390,- Kč
398 Filosofické poznámky Ludwig Wittgenstein 978-80-7007-443-5290,- Kč
399 Moderní univerzita Jiří Chotaš, Aleš Prázný, Tomáš Hejduk a kol. 978-80-7007-419-0254,- Kč
400 Sedmkrát z logiky a metodologie vědy Vladimír Havlík (ed.) 978-80-7007-440-4120,- Kč
401 Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století Josef Förster, Ondřej Podavka, Martin Svatoš (eds.) 978-80-7007-444-2240,- Kč
402 The Bohemian Reformation and Religious Practice 10 Zdeněk V. David, David R. Holeton (eds.) 978-80-7007-446-6250,- Kč
403 Acta Comeniana 28 Vladimír Urbánek, Lucie Storchová (eds.) 978-80-7007-445-9260,- Kč
404 Etika péče Virginia Held 978-80-7007-447-3260,- Kč
405 Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku Krzysztof Bracha, Martin Nodl (eds.) 978-80-7007-451-0 130,- Kč
406 Právní kultura středověku Martin Nodl, Piotr Węcowski (eds.) 978-80-7007-450-3200,- Kč
407 Darwinovská levice Peter Singer 978-80-7007-454-1100,- Kč
408 Podzim postmodernismu Roman Kanda a kol. 978-80-7007-449-7220,- Kč
409 Environmentální devastace a sociální destrukce Oleg Suša a Richard Sťahel 978-80-7007-452-7170,- Kč
410 K filosofii socialismu G. M. Tamás 978-80-7007-453-4195,- Kč
411 O přistěhovalectví a uprchlících Michael Dummett 978-80-7007-462-6160,- Kč
412 Spisovatelé království českého I, A–B Johann Peter Cerroni 978-80-7007-448-0320,- Kč
413 Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie Petr Jemelka 978-80-7007-459-6220,- Kč
414 Ve stínu hellénského slunce Jakub Čechvala, Eliška Poláčková a kol. 978-80-7007-460-2275,- Kč
415 Jak rozumíme druhým? Petr Urban 978-80-7007-457-254,- Kč
416 Smysl filosofického tázání Maurice Merleau-Ponty 978-80-7007-458-954,- Kč
417 Synové Daidalovi, chráněnci vzduchu Břetislav Horyna 978-80-7007-468-854,- Kč
418 Kacíři, barbaři a nepřátelé Vojtěch Bažant, Věra Vejrychová (eds.) 978-80-7007-456-5180,- Kč
419 Depot mincí a zlomkového stříbra z konce 10. století nalezený v Kojetíně–Popůvkách Vlastimil Novák, Jan Videman, Pavel Kouřil, Lukáš Richtera, Martin Zmrzlý 978-80-7007-463-3400,- Kč
420 Imigranti a právo na pobyt Joseph H. Carens 978-80-7007-471-875,- Kč
421 Spor o pravdu Kateřina Trlifajová, Jan Frei et al. 978-80-7007-461-9195,- Kč
422 VIA MEDIA Petr Hlaváček, David R. Holeton, Peter Morée, Jaroslav Pánek et al. 978-80-7007-455-8190,- Kč
423 Fenomén františkánství v interakci s "jinakostí" Petr Hlaváček, Vladimír Liščák, Ctirad V. Pospíšil et al. 978-80-7007-469-5150,- Kč
424 Berkeleyho filosofie ducha James Hill 978-80-7007-464-0195,- Kč
425 Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu Ota Halama a Pavel Soukup (eds.) 978-80-7007-474-9130,- Kč
426 Numismatický sborník 28 (č. 1) Jiří Militký (ed.) 978-80-7007-409-1271,- Kč
427 Numismatický sborník 28 (č. 2) Jiří Militký (ed.) 978-80-7007-465-7271,- Kč
428 Numismatický sborník 29 (č. 1) Jiří Militký (ed.) 978-80-7007-466-4271,- Kč
429 Explorations in Late Scholasticism Petr Dvořák, Tomáš Machula (eds.) 978-80-7007-473-2140,- Kč
430 Numismatický sborník 29 (č. 2) Jiří Militký (ed.) 978-80-7007-467-1271,- Kč
431 Přístupy k etice III. Jakub Jirsa et al. 978-80-7007-482-4250,- Kč
432 Přístupy k etice I. + II. + III. kolektiv autorů 449,- Kč
433 Acta Comeniana 29 Vladimír Urbánek, Lucie Storchová (eds.) 978-80-7007-483-1260,- Kč
434 Ekonomická a politická transformace Číny Wei Xiaoping 978-80-7007-485-5140,- Kč
435 Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech Milan Kreuzzieger, Ondřej Lánský (eds.) 978-80-7007-470-1220,- Kč
436 Jaké to je, nebo o čem to je? Tomáš Hříbek 978-80-7007-487-9275,- Kč
437 Masarykův realismus a filosofie pozitivismu Jan Svoboda 978-80-7007-484-8265,- Kč
438 Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu Ivan Landa, Jan Mervart a kol. 978-80-7007-481-7290,- Kč
439 Ne pro zisk Martha C. Nussbaumová 978-80-7007-489-3195,- Kč
440 Filosofie logiky Jaroslav Peregrin, Marta Vlasáková 978-80-7007-493-0285,- Kč
441 Náboženství a sekularita Ondřej Štěch (ed.) 978-80-7007-499-2150,- Kč
442 Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452 Alena M. Černá, František Šmahel (eds.) 978-80-7007-497-8364,- Kč
443 Pracovní analýza a jiné texty Egon Bondy 978-80-7007-486-2285,- Kč
444 O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat Vojtěch Kolman 978-80-7007-498-5250,- Kč
445 A Crisis of Democracy and Representation Jan Bíba, Milan Znoj (eds.) 978-80-7007-501-2120,- Kč
446 Perception in Scholastics and Their Interlocutors Daniel Heider, Lukáš Lička, Marek Otisk (eds.) 978-80-7007-502-9120,- Kč
447 Kontradikce / Contradictions 1-2/2017 (1. ročník) Joseph Grim Feinberg et al. (eds) 978-80-7007-503-6260,- Kč
448 Numismatický sborník 30 (č. 1) Jiří Militký (ed.) 978-80-7007-490-9271,- Kč
449 Numismatický sborník 30 (č. 2) Jiří Militký (ed.) 978-80-7007-491-6271,- Kč
450 Numismatický sborník 31 (č. 1) Jiří Militký (ed.) 987-80-7007-492-3271,- Kč
451 Aristotelés o lidské přirozenosti Karel Thein 978-80-7007-494-7275,- Kč
452 K Labyrintu světa Dmytro Čyževskyj 978-80-7007-488-689,- Kč
453 Středověká univerzitní vzdělanost Martin Nodl (ed.) 978-80-7007-506-7190,- Kč
454 Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty Lenka Řezníková, Vladimír Urbánek (eds.) 978-80-7007-504-3275,- Kč
455 Spisovatelé království českého III, E–F Johann Peter Cerroni 978-80-7007-507-4220,- Kč
456 Česká otázka a dnešní doba Jan Svoboda, Aleš Prázný (eds.) 978-80-7007-505-0320,- Kč
457 Mýtus o Marsu a Venuši Deborah Cameronová 978-80-7007-513-5185,- Kč
458 Imaginace a forma Ivan Landa, Jan Mervart a kol. 978-80-7007-500-5285,- Kč
459 Kant a Husserl o zkušenosti Jakub Trnka 978-80-7007-511-1275,- Kč
460 Jeroným Pražský Ota Pavlíček (ed.) 978-80-7007-512-8200,- Kč
461 From Social to Cyber Justice Nythamar de Oliveira, Marek Hrubec, Emil Sobottka (eds.) 978-80-7007-515-9475,- Kč
462 Kritika arabského rozumu. Úvod M. A. Al-Džabirí 978-80-7007-516-6150,- Kč
463 Acta Comeniana 30 Vladimír Urbánek, Lucie Storchová (eds.) 978-80-7007-520-3260,- Kč
464 Vymyšlená Ithaka Jakub Čechvala, Eliška Poláčková et al. 978-80-7007-521-0275,- Kč
480 Význam, sémantika, Wittgenstein Martin Stokhof 978-80-7007-522-7135,- Kč
481 Mezi mýty a minarety Jan Rovenský a kol. 978-80-7007-523-4260,- Kč
482 Současná africká sociální a politická filosofie Albert Kasanda 978-80-7007-526-5195,- Kč
483 Centrum medievistických studií 2008–2018 Petr Sommer, Robert Novotný (eds.) 978-80-7007-545-695,- Kč
484 Univerzalismus v pluralitním světě Vlastimil Hála 978-80-7007-543-2125,- Kč
485 Myšlení a tvorba Egona Bondyho Petr Kužel a kol. 978-80-7007-525-8325,- Kč
486 Etika klimatické změny James Garvey 978-80-7007-554-8195,- Kč
487 Právo svobody Axel Honneth 978-80-7007-544-9330,- Kč
488 Studie k teorii umění Henriho Focillona Ludmila Dostálová, Miloš Ševčík (eds.) 978-80-7007-550-089,- Kč
489 The Bohemian Reformation and Religious Practice 11 Zdeněk V. David – Martin Dekarli – Phillip N. Haberkern – David R. Holeton (eds.) ISBN 978-80-7007-551-7199,- Kč
490 Acta Correctoris cleri civitatis et diocesis Pragensis annis 1407–1410 comparata Jan Adámek (ed.) 978-80-7007-524-1364,- Kč
491 Materiály k teorii elit a k její kritice Ondřej Lánský, Lubomír Sochor (eds.) 978-80-7007-552-4295,- Kč
492 Staré letopisy české Alena M. Černá, Petr Čornej, Markéta Klosová (eds.) 978-80-7007-555-5430,- Kč
493 Ad majorem evidentiam Lenka Řezníková 978-80-7007-556-2245,- Kč
494 Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské Kamil Boldan, Jan Hrdina (eds.) 978-80-7007-559-3190,- Kč
495 Nietzsche o ctnosti Jakub Chavalka, Ondřej Sikora (eds.) 978-80-7007-549-4190,- Kč
496 Kontradikce / Contradictions 1-2/2018 (2. ročník) Joseph Grim Feinberg et al. (eds) 978-80-7007-558-6330,- Kč
Filosofia © 2019