Filosofia

Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty

Lenka Řezníková, Vladimír Urbánek (eds.)

Nejpozději počátkem šedesátých let 17. století dospěl Komenský ve svých pansofických snahách k myšlence sestavit výkladový slovník, který by přinášel definice všech důležitých pojmů z oblasti vědění. Rukopis, na kterém pracoval patrně v letech 1662 – 1665, nazval Lexicon reale pansophicum (Věcný pansofický slovník). Dosud spíše jen okrajově využitý pramen dává nahlédnout, jak závažným problémem se v kontextu raně novověkých kultur vědění znovu stal vztah věcí a slov, otázky definice pojmů a celá organizace vědění. Studie obsažené v této publikaci představují vybrané pojmy, jež Komenský do svého slovníku zařadil, a z historických, filosofických, filologických a dalších pozic interpretují jejich sémantický obsah, kulturní význam či rozličné diskursy, v nichž byly užívány.

275,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 23.01.2018

Edice: Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, svazek 16
362 stran, ISBN 978-80-7007-504-3, vázaná

Recenze:

Ukázky z knihy (PDF):

Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty
Filosofia © 2019