Filosofia

Archiv aktualit

20.12.18 Dovolujeme si Vás upozornit, že e-shop na těchto stránkách je z důvodu dovolené a následné inventury ve dnech 21. 12. 2018 - 30. 1. 2019 mimo provoz. Od začátku ledna 2019 budou naše publikace, kromě běžné distribuce, k dispozici na e-shopu Filosofického ústavu. Nakladatelství Filosofia Vám přeje krásné svátky a mnoho zajímavých knih v novém roce!

20.12.18 Na předvánoční knižní trh míří z našeho nakladatelství ještě čtyři svazky. Mimořádné číslo Filosofického časopisu Studie k teorii umění Henriho Focillona připomíná originalitu myšlenek tohoto pozapomenutého francouzského historika a teoretika umění. Jedenáctý svazek The Bohemian Reformation and Religious Practice reflektuje fenomén české reformace v pozdním středověku a raném novověku, 43. svazek Archivu českého přináší pak akta církevního korektora a představuje tak jedinečný pramen pro poznání (nejen) církevních dějin 15. století. Kniha Materiály k teorii elit a k její kritice je sborníkem vybraných pasáží klasických textů teorie elit z přelomu 19. a 20. století, příspěvků autorů, kteří na teorii elit navázali, i těch, kteří se pokoušeli o její kritiku.

13.12.18 Snad nejdůležitější téma naší doby, globální změnu klimatu, pojednává jako morální problém nejnovější svazek z ediční řady Dnešní svět, Etika klimatické změny Jamese Garveyho. Opus magnum hlavního představitele současné kritické teorie společnosti Axela Honnetha, Právo svobody, artikuluje teorii uznání z hlediska sociální a morální filosofie, přičemž formuluje sociální základy demokracie.

4.12.18 Kniha Petra Kužela a kol. Myšlení a tvorba Egona Bondyho je vůbec první monografií, která v systematické podobě reflektuje teoretické dílo tohoto neortodoxního myslitele. Do knihy přispělo široké spektrum autorů, které zahrnuje filosofy, orientalisty, politology, historiky či bohemisty.

28.11.18 Nakladatelství Filosofia srdečně zve na prosincovou Filosofickou kavárnu, která bude věnována představení dlouho očekávané novinky Etika klimatické změny. Co je a co není správné ve světě, který se otepluje Jamese Garveyho. Knihu představí vedoucí editor řady Dnešní svět Tomáš Hříbek a vedoucí katedry environmentálních studií MU Bohuslav Binka. Nakladatelství Filosofia představí také stěžejní novinky letošního roku. Prezentované publikace budete moci pouze toto odpoledne zakoupit s výjimečnou předvánoční slevou 40 procent!

28.11.18 Nová kniha Vlastimila Hály Univerzalismus v pluralitním světě. K etické koncepci Ágnes Hellerové se věnuje tématu vztahu univerzálního a partikulárního, který je jedním z charakteristických rysů etického díla této významné maďarské filosofky.

8.10.18 Přečtěte si recenzi knihy Mezi mýty a minarety. Kmoníček, Mendel, Pelikán a Tureček v rozhovorech o islámu a muslimském světě z pera orientalisty Bronislava Ostřanského.

24.9.18 Jako 60. svazek edice Filosofie a sociální vědy vychází kniha Alberta Kasandy Současná africká sociální a politická filosofie, průkopnické dílo mapující vývoj a současný stav filosofie v Africe. Publikace zároveň vychází v nakladatelství Routledge. Knihu bude možné zakoupit během několika dní ZDE.

23.8.18 Nakladatelství Filosofia Vás srdečně zve na prezentaci nové publikace Mezi mýty a minarety Jana Rovenského a kol., která se uskuteční 6. září od 16 hodin v klubu Jazz Republic v Jilské ulici. Více informací ZDE.

15.8.18 Pod názvem Význam, sémantika, Wittgenstein vychází tři stati nizozemského filosofa Martina Stokhofa, jedné z určujících postav formální sémantiky.

15.8.18 Vážení čtenáři, připravili jsme pro Vás opět novou nabídku titulů zlevněných o 50 procent. K objednávce si také můžete vybrat některé starší knihy zcela zdarma! Tabulku spolu s podrobnějšími informacemi najdete ZDE. Těšíme se na Vaše objednávky!

15.8.18 Autorský kolektiv pod vedením Jakuba Čechvaly a Elišky Poláčkové připravil novou publikaci Vymyšlená Ithaka, která poukazuje na vliv antické mytologie v české národní kultuře a umění od středověku po 20. století. Kniha volně navazuje na předchozí titul Ve stínu hellénského slunce.

24.7.18 Dovolujeme si upozornit, že provoz e-shopu je ve dnech 24. 7–6. 8. 2018 přerušen z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení.

10.7.18 Filosofický ústav vydal i letos graficky atraktivně zpracovanou výroční zprávu o svém působení za rok 2017. Dočtete se v ní, jakým vědeckým činnostem se ústav věnuje, jaké připravil pro veřejnost vzdělávací aktivity, s jakými institucemmi spolupracuje doma i v zahraničí, a také jaké knižní tituly vyšly v nakladatelství Filosofia. 
Výroční zprávu si můžete prohlédnout zde.

28.6.18 Dovolujeme si upozornit, že provoz e-shopu je ve dnech 2.–6. 7. 2018 přerušen z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení.

20.6.18 Lucie Storchová a Vladimír Urbánek pro Vás připravili jubilejní a novou atraktivní obálkou opatřený, 30. svazek mezinárodní revue Acta Comeniana, který pojednává o životě, díle a současnících J. A. Komenského.

11.6.18 Vážení čtenáři, připravili jsme pro Vás novou letní nabídku titulů zlevněných o 50 procent. K objednávce si také můžete vybrat některé starší knihy zcela zdarma! Tabulku spolu s podrobnějšími informacemi najdete ZDE. Těšíme se na Vaše objednávky!

7.6.18 Filosofický ústav spouští vlastní e-shop! Zakoupíte v něm (zatím jen nové) publikace nakladatelství Filosofia, edičního oddělení OIKOYMENH či zaplatíte účastnický poplatek za konferenci. A do budoucna i další.

7.5.18 Prohlédněte nebo stáhněte si ediční plán nakladatelství Filosofia pro rok 2018!

3.5.18 Nakladatelství Filosofia Vás srdečně zve prezentaci nového svazku ediční řady Dnešní svět, Mýtus o Marsu a Venuši Deborah Cameronové, která se koná 16. 5. 2018 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Více informací ZDE.

25.4.18 Nakladatelství Filosofia a ediční oddělení OIKOYMENH Vás srdečně zvou na veletrh Svět knihy, který se jako každý rok koná na pražském Výstavišti, letos v termínu 10.–13. května. Naše stánky najdete v levém křídle Průmyslového paláce.
Za nakladatelství Filosofia na veletrhu nabídneme novinky se slevou 25 procent, starší publikace pak i se slevami většími, poničené či výrazně starší knihy budou přímo zdarma. Pozvánka ZDE.

16.4.18 S potěšením oznamujeme, že překlad knihy Marthy Nussbaumové Ne pro zisk. Proč demokracie potřebuje humanitní vědy od Otokara Vochoče byl nominován v soutěži Cen Nakladatelství Academia. Průvodní slovo O. Vochoče ke knize si můžete poslechnout ZDE, více o jubilejním 10. ročníku cen ZDE.

4.4.18 O systematické srovnání dvou klasických myslitelů, kteří svou vlastní filosofickou pozici označovali shodně jako „transcendentální idealismus“, usiluje publikace Kant a Husserl o zkušenosti Jakuba Trnky. Studie obsažené v kolektivní monografii Jeroným Pražský (ed. Ota Pavlíček) se zabývají Jeronýmovým myšlením a jeho místem v různých myšlenkových tradicích a současně mapují jeho druhý život prostřednictvím zkoumání způsobu, jakým byl vyobrazován a jak mu byla projevována úcta.

4.4.18 Přečtěte si recenzi knihy Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi z pera Zdeňka A. Emingera, která vyšla v internetovém literárním časopise iLiteratura.cz.

22.3.18 Dovolujeme si oznámit, že v těchto dnech se v plné síle dožívá devadesáti let dr. Josef Zumr, předseda ediční rady nakladatelství Filosofia, jeden z prvních ředitelů po roce 1990 obnoveného Filosofického ústavu AV ČR a také znalec českého herbartismu, díla T. G. Masaryka, L. Klímy nebo J. L. Fischera. Josefu Zumrovi přejeme do dalších let pevné zdraví a vše dobré. U příležitosti životního jubilea Josefa Zumra vychází v nakladatelství Filosofia jemu věnovaný svazek Imaginace a forma. Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace.

21.3.18 Čtvrtý svazek ediční řady Dnešní svět, Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky? Deborah Cameronové, demytizuje některé široce rozšířené představy o genderu a komunikaci, v nichž nás utvrzuje mimo jiné i populární literatura.

13.2.18 Jednomu z nejčtenější Komenského děl se věnuje nový svazek edice Parva philosophica, text Dmytra Čyževského K Labyrintu světa. Zájemce o komeniologii potěší i monografie kolektivu autorů Ex definitione, která představuje vybrané pojmy Komenského Věcného pansofického slovníku a jejich dobové kontexty. Třetím svazkem (v pořadí však druhým) pokračuje velkolepý projekt edice slovníku spisovatelů Království českého Scriptores Regni Bohemiae Johanna Petera Cerroniho. Studie zařazené do monografie Středověká univerzitní vzdělanost reprezentují moderní přístupy ke zkoumání pozdně středověkých univerzit. Rekontextualizovat tzv. českou otázku, tedy otázku po smyslu české existence, již si kladl ve stejnojmenném díle na konci 19. století T. G. Masaryk, si vytkla za cíl objemná kolektivní monografie Česká otázka a dnešní doba.

17.1.18 Dovolujeme si upozornit, že provoz e-shopu je ve dnech 20. 1.–11. 2. 2018 přerušen z důvodu inventarizace. Děkujeme za pochopení.

8.1.18 Aristotelovo pojetí člověka s důrazem na jeho biologický rámec představuje nejnovější kniha Karla Theina. Kromě podrobného výkladu, jenž vede od fyziologie přes vnímání a představování až k rozumu, jemuž má tělesná stavba sloužit, nabízí kniha též srovnání s chápáním lidské přirozenosti u starších myslitelů včetně Platóna. Cílem je ukázat, proč právě u Aristotela přestává být člověk „malým světem“ a stává se jedinečnou bytostí, současně zakotvenou v živočišné říši a přerůstající její přirozené meze.

21.12.17 Dovolujeme si upozornit, že provoz e-shopu je ve dnech 21. 12. 2017–2. 1. 2018 přerušen z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení.

15.12.17 Novinky přelomu listopadu a prosince: první ze dvou mimořádných čísel Filosofického časopisu, Perception in Scholastics and Their Interlocutors, přináší studie zkoumající problematiku vnímání a smyslů především ve scholastické filosofii, zatímco druhý soubor studií, A Crisis of Democracy and Representation, nabízí nové promýšlení vztahu demokracie a reprezentace jako východisko ze současné krize demokratických společností. První číslo dvojjazyčné ročenky Kontradikce / Contradictions představuje platformu pro bádání a diskuse o dějinách a současnosti kritického sociálního myšlení ve střední a východní Evropě. Před Vánoci může naše nakladatelství potěšit i všechny numismatiky, a to hned třemi čísly Numismatického sborníku najednou (30/1, 30/2, 31/1).

30.11.17 Všechny zájemce zveme na poslední letošní Filosofickou kavárnu, která se koná ve čtvrtek 7. prosince od 16 hod tradičně v klubu Jazz Republic (vchod z Jilská 1). Vojtěch Kolman představí svoji nejnovější knihu O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat a nakladatelství Filosofia další stěžejní novinky letošního roku. A pozor – všechny prezentované publikace budete moci pouze toto odpoledne zakoupit s výjimečnou předvánoční slevou 50 procent! Více ZDE.

27.11.17 Vyhlašujeme velkou předvánoční slevovou akci! Všechny publikace starší deseti let budou počínaje 1. prosincem 2017 trvale zlevněny na polovinu původní ceny. Pouze na filosofia.flu.cas.cz.

16.11.17 Pozoruhodná publikace Vojtěcha Kolmana zkoumající vztah obecných problémů logiky a matematiky a konkrétních problémů hudební zkušenosti, O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat, je první ze dvou listopadových novinek. Tou druhou je Pracovní analýza, jedna z nejrozsáhlejších teoretických prací Egona Bondyho.

14.11.17 Vážení čtenáři, opět jsme pro Vás připravili novou nabídku titulů zlevněných o 50 procent. Tabulku spolu s podrobnějšími informacemi najdete ZDE. Přejeme všem hezký listopad a těšíme se na Vaše objednávky!

17.10.17 Nový díl Archivu českého, Nejstarší kniha táborská z let 1432–1452, je jedinečným pramenem údajů o původu, zaměstnání, komunálním statusu a nemovitém majetku původních obyvatel táborské komuny.

11.10.17 Texty významných současných autorů Jürgena Habermase, Charlese Taylora, Alessandra Ferrary a Hanse-Herberta Köglera přináší spolu s úvodní studií Ondřeje Štěcha publikace Náboženství a sekularita. Zápas o veřejný prostor.

5.10.17 Jaroslav Peregrin a Marta Vlasáková jsou autory soustavného pojednání o problémech Filosofie logiky a přístupech k jejich řešení. Pokuste se proniknout do této problematiky na stránkách knihy, která je "napsána trochu jinak, než bývají knihy o filosofii logiky po světě obvykle psány."

7.9.17 S příchodem nového akademického roku si Vám dovolujeme nabídnout další vybrané tituly zlevněné o 50 procent! Více informací a seznam nabízených knih naleznete ZDE. Těšíme se na objednávky.

4.9.17 Obhajobu humanitního vzdělání v době sílícího tlaku na jeho komercializaci přináší třetí svazek edice Dnešní svět, kniha přední americké filosofky Marthy C. Nussbaumové Ne pro zisk. Proč demokracie potřebuje humanitní vědy.

8.8.17 Kniha Michaela Dummetta O přistěhovalectví a uprchlících nyní jako první publikace z naší nabídky k dostání také jako e-kniha ve všech běžných formátech! Zakoupit ji můžete prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas ZDE.

8.8.17 Jako čtrnáctý svazek edice Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích vychází publikace Ivana Landy, Jana Mervarta a kol.Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Kniha se zaměřuje na jednu z nejvýraznějších etap dialogu mezi marxisty a křesťany, jež spadá do šedesátých let 20. století, přičemž zvláštní pozornost je věnována situaci ve střední Evropě a zejména v tehdejším Československu.

29.6.17 Vychází zatím nejsouhrnnější domácí monografie o současné analytické filosofii vědomí, Jaké to je, nebo o čem to je? z pera Tomáše Hříbka. Příspěvkem k diskusi o filosofických zdrojích Masarykova myšlenkového vývoje je kniha Jana Svobody Masyrykův realismus a filosofie pozitivismu. Přehled současných teoretických úvah věnovaných modernitě podává kolektivní monografie Modernita/modernity v erasijských kulturních a civilizačních kontextech. Složitou realitu politického a ekonomického vývoje v současné Číně se pokouší přiblížit monografie Ekonomická a politická transformace Číny od Wei Xiaoping.

18.5.17 Prohlédněte nebo stáhněte si ediční plán nakladatelství Filosofia pro rok 2017!

5.5.17 Nakladatelství Filosofia Filosofického ústavu AV ČR a nakladatelství OIKOYMENH Vás srdečně zvou k návštěvě knižního veletrhu Svět knihy 2017, který se koná na pražském Výstavišti od čtvrtka 11. do neděle 14. května 2017, jakož i svých stánků L709 a L710 v levém křídle Průmyslového paláce. Knihy nakladatelství Filosofia budou v prodeji se slevou 25%.

13.4.17 Vychází třetí, závěrečný svazek řady Přístupy k etice (Jakub Jirsa et al.). Všechny tři svazky Přístupů k etice lze zakoupit za zvýhodněnou cenu 449 Kč ZDE.

21.3.17 Dovolujeme si upozornit, že při nákupu přes e-shop dáváme slevy na všechny objednávky: 25 procent při osobním odběru, 10 procent při zaslání poštou. (Sleva Vám bude odečtena po odeslání objednávky.)

14.3.17 Jako mimořádné číslo Filosofického časopisu vychází svazek Explorations in Late Scholasticism, věnující se tématům tzv. druhé scholastiky. Znalci numismatiky se mohou těšit ze třech nových čísel Numismatického sborníku (28/2, 29/1 a 29/2) jakož i z publikace Depot mincí a zlomkového stříbra z konce 10. století nalezený v Kojetíně–Popůvkách.

21.12.16 Níže uvedené předvánoční novinky nakladatelství je možno v tuto chvíli objednat prostřednictvím knihkupectví Karolinum a Aleš Čeněk, na Slovensku u distribuční sítě Inform. Více informací je k dispozici na Facebooku. E-shop nakladatelství bude nyní až do Nového roku mimo provoz. Přejeme vše dobré a budeme se těšit s dalšími knihami nejen z oblasti filosofie v roce 2017! Naše nové tituly: James Hill: Berkeleyho filosofie ducha, Michael Dummett: Imigranti a právo na pobyt, Petr Urban: Jak rozumíme druhým?, Vojtěch Bažant, Věra Vejrychová (eds.): Kacíři, barbaři, nepřátelé, Petr Jemelka: Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie, Maurice Merleau-Ponty: Smysl filosofického tázání, Johann Peter Cerroni: Spisovatelé Království českého. Díl I.: A-B, Kateřina Trlifajová, Jan Frei et al.: Spor o pravdu, Břetislav Horyna: Synové Daidalovi, chráněnci vzduchu, Jakub Čechvala, Eliška Poláčková et al.: Ve stínu hellénského slunce

2.12.16 Vychází druhý svazek edice Dnešní svět, publikace O přistěhovalectví a uprchlících Michaela Dummetta. Knihu oficiálně představí dr. Tomáš Hříbek a prof. Tomáš Halík 15. prosince 2016 v Praze v Café Kampus od 17 hodin. Jste srdečně zváni! Viz též ZDE.

29.11.16 K NÁKUPU NAD 200 KNIHA ZDARMA! Objednejte si v našem e-shopu do 19. 12. knihy v hodnotě alespoň 200 korun a můžete si k nim vybrat z pěti nabídnutých publikací (1, 2, 3, 4, 5) jednu navíc zdarma. Po odeslání objednávky napište prosím e-mail na adresu filosofia@flu.cas.cz s Vaším jménem a označením publikace z pěti nabídnutých, kterou si přejete k objednávce zdarma přiložit.

3.11.16 V nové ediční řadě Emancipace a kritika vychází jako její první svazek výbor z díla maďarského myslitele G. M. Tamáse pod názvem K filosofii socialismu. Cílem nové ediční řady je zpřístupnit našim čtenářům překlady klíčových titulů náležejících do tradice společenské kritiky.

18.7.16 Dovolujeme si upozornit, že provoz e-shopu je ve dnech 22. 7.–2. 8. 2016 přerušen z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení.

27.6.16 V nové edici Dnešní svět, určené široké vzdělané veřejnosti, vychází jako první svazek Darwinovská levice. Politika, evoluce a spolupráce Petera Singera. Teoretickou diskusi o povaze současné společnosti a kultury nabízí čtenářům publikace Podzim postmodernismu. Teoretické výzvy současnosti Romana Kandy a kol.

20.6.16 Nakladatelství Filosofia srdečně zve na představení knihy Petera Singera Darwinovská levice, která je prvním svazekem nové edice Dnešní svět, určené široké veřejnosti. Akce proběhne ve čtvrtek 23. června v 16 hodin v salonku Café Kampus. Více informací ZDE.

20.6.16 Šestnáctým a sedmnáctým svazkem pokračuje ediční řada Colloquia mediaevalia Pragensia: publikacemi Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku (editoři Krzysztof Bracha, Martin Nodl) a Právní kultura středověku (editoři Martin Nodl, Piotr Węcowski).

28.4.16 Nakladatelství Filosofia se ve dnech 12.-15. května na pražském Výstavišti zúčastní největšího domácího knižního veletrhu SVĚT KNIHY. Stánek P403a s vybraným sortimentem zejména novinek najdete v pravém křídle Průmyslového paláce. Veškeré na veletrhu nabízené knihy budou v prodeji se slevou 25%.

25.4.16 Dovolujeme si upozornit, že provoz e-shopu je ve dnech 29. 4.-15. 5. 2016 přerušen z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení.

18.4.16 V edici Základní filosofické texty vyšel dlouho očekávaný překlad knihy Virginie Heldové Etika péče. Osobní, politická a globální.

17.3.16 Vyšel nový, osmadvacátý svazek mezinárodní revue Acta Comeniana a také desátý svazek ediční řady The Bohemian Reformation and Religious Practice.

10.3.16 Březen je měsícem čtenářů a nakladatelství Filosofia pro ty své připravilo na Facebooku speciální dárek: akci PRO FANOUŠKY KNIHA ZDARMA. Více informací lze nalézt na profilu nakladatelství.

28.1.16 Vyšlo zvláštní číslo Filosofického časopisu Sedmkrát z logiky a metofologie vědy a publikace Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století editorů Josefa Förstera, Ondřeje Podavky a Martina Svatoše.

4.1.16 Novinky vyšlé před koncem roku jsou již v prodeji: Formy jazyka Vojtěcha Kolmana a Víta Punčocháře, monografie kolektivu autorů Moderní univerzita a v edici Základní filosofické texty Filosofické poznámky Ludwiga Wittgensteina. Vše dobré v novém roce, přinejmenším nerušenou četbu, přeje nakladatelství Filosofia.

18.12.15 Dovolujeme si upozornit, že provoz e-shopu je ve dnech 23.-31. 12. 2015 přerušen z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení. Novinky nakladatelství jsou k dostání v knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1.

9.12.15 Vycházejí knihy Je třeba zavrhnut liberalismus? Ondřeje Lánského a Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost Paula Veyna.

3.12.15 Vyšly Přístupy k etice II. Druhý svazek trojdílného projektu se zaměřuje na významné novověké a některé moderní autory.

30.11.15 Nakladatelství má svůj profil na Facebooku! Na profilu jsou k dispozici aktuální informace o připravovaných titulech, speciálních nabídkách a mnohé další.

30.11.15 Vyšel Úvod do sociologie hudby Theodora Adorna, jedné z hlavních intelektuálních postav 50. a 60. let minulého století.

30.7.15 Dovolujeme si Vás upozornit, že z technických důvodu je ve dnech 27. 7.- 5. 8. 2015 přerušen internetový prodej. Děkujeme za pochopení.

21.4.15 Přetěte si recenzi Josefa Chuchmy na knihu 25 let poté. Klaus, Pithart, Rychetský a Zeman v rozhovorech o společnosti a politice. Vyšlo v příloze Orientace Lidových novin (11. 4. 2015).

17.12.14 Upozornění: Z technických důvodů je provoz e-shopu od 17.12.2014 do 23.1.2015 přerušen.
Děkujeme za pochopení.

12.5.14 Nakladatelství Filosofia Vás zve k návštěvě knižního veletrhu Svět knihy 2014, který se koná na pražském Výstavišti od čtvrtka 15. do neděle 18. května 2014, jakož i svého stánku P 605 v pravém křídle Průmyslového paláce. Veletržní sleva na vystavené publikace činí 20%.

15.5.13 Nakladatelství Filosofia Vás zve k návštěvě knižního veletrhu Svět knihy 2013, který se koná na pražském Výstavišti od čtvrtka 16. do neděle 19. května 2013, jakož i svého stánku P 605 v pravém křídle Průmyslového paláce. Dále si vás dovolujeme pozvat na přednášku Marka Hrubce Východiska z krize evropské integrace, která proběhne v Malém sále (v pravém křídle Průmyslového paláce) v pátek 17. května od 17 hod. Přednáška je spojena s představením knihy Jürgena Habermase K ustavení Evropy.

4.1.13 V důsledku změn DPH a probíhajících inventur bude možné vyřizovat objednávky roku 2013 nejdříve na přelomu ledna a února. Děkujeme za pochopení.

7.11.12 Z důvodu probíhajících rekonstrukčních prací není až do odvolání možný osobní odběr knih objednaných v e-shopu v knihovně Filosofického ústavu. Způsob odběru knih si prosím domluvte s paní Marií Vučkovou na tel. 221 183 333 nebo prostřednictvím mailu na filosofia@flu.cas.cz.

20.7.12 Dovolujeme si Vás upozornit, že z technických důvodu bude ve dnech 23. 7.- 16. 8. 2012 přerušen internetový prodej. Děkujeme za pochopení.

14.5.12 Nakladatelství Filosofia a Filosofický ústav AV ČR Vás srdečně zvou k návštěvě knižního veletrhu Svět knihy 2012, který se koná na pražském Výstavišti od čtvrtka 17. května do neděle 20. května 2012. Stánek P 605 nakladatelství Filosofia se nachází v pravém křídle Průmyslového paláce. Dále si vás dovolujeme pozvat na představení knihy Z evolučního hlediska. Pojem evoluce v současné filosofii, které proběhne v Malém sále (pravé křídlo Průmyslového paláce) ve čtvrtek 17. května od 16 do 16.50. Vystoupí Vladimír Havlík, Tomáš Hříbek a Juraj Hvorecký, pracovníci Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR. Plakátek s anotací vizte prosím zde.

4.1.12 Dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu probíhající inventury a přeceňování knih v rámci změny sazby DPH je během ledna 2012 přerušen internetový prodej. Děkujeme za pochopení.

15.12.11 Nakladatelství Filosofia Vás srdečně zve na besedu Machiavelli a my (demokraté), která se koná u příležitosti vydání knihy Machiavelli mezi republikanismem a demokracií dne 21. prosince 2011 od 18 hodin v budově FF UK Jinonice, U Kříže 10, Praha 5, místnost č. 2075. Besedu pořádá Ústav politologie FF UK spolu se sdružením POLIS.

30.11.11 V Akademickém bulletinu č. 11/2011 vyšla recenze publikace Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice.

7.7.11 Přečtěte si recenzi knihy prof. Mojmíra Grygara Skrytá svědectví v díle Karla Hynka Máchy, která vyšla v literárním časopis Tvar č. 12/2011.

5.5.11 Nakladatelství Filosofia a Filosofický ústav AV ČR Vás srdečně zvou k návštěvě mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy 2011 (12.-15. 5., Výstaviště Praha), jakož i prezentace publikační činnosti nakladatelství. Dovolujeme si Vás též pozvat na přednášku doc. Karla Theina Myšlení v nás, která se bude konat v rámci veletrhu. Pozvánku vizte prosím zde.

24.3.11 Poslechněte si recenzi druhého, rozšířeného vydání knihy prof. Erazima Koháka Domov a dálava, vysílanou 22. 3. v rámci pořadu Mozaika na Českém rozhlasu 3 - Vltava.

24.3.11 S potěšením oznamujeme, že kniha doc. Karla Theina Myšlení v nás. Tři platónské studie z nakladatelství Filosofia byla nominována v soutěži Ceny Nakladatelství Academia 2010 v kategorii „Původní vědecká nebo populárně naučná práce“. Vítězem kategorie se stala publikace Dějiny nové moderny. Česká literatura 1905–1923  od autorského týmu prof. Vladimíra Papouška. Více o soutěži a udělení cen zde.

20.12.10 Upozorňujeme, že z důvodu dovolených nebudeme schopni vyřizovat v tomto roce objednávky zadané do e-shopu po 20. prosinci. Knihovna Filosofického ústavu bude od 23. prosince do konce roku uzavřená, tudíž v této době bohužel nebude možný ani volný prodej novinek v areálu knihovny.

23.7.10 UPOZORNĚNÍ: Z důvodu dovolené budou všechny internetové objednávky v době 23.7. - 13.8.2010 vyřízeny po 14.8.2010.
Děkujeme za pochopení.

5.5.10 Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Nejen učitel národů. Nejnovější objevy o J. A. Komenském a dějinách Jednoty bratrské, která proběhne v pátek 14. května od 10:30 do 11:20 v Autorském sále (v levém křídle Průmyslového paláce) při příležitosti knižního veletrhu Svět knihy. Vydavatelé mezinárodního časopisu Acta Comeniana představí převratný objev bratrského archivu z Mladé Boleslavi, překvapivý nález Komenského politické korespondence ve Švédsku i neznámou Descartovu kritiku Komenského pansofie. Vystoupí Jiří Just a Vladimír Urbánek

5.5.10 Dovolujeme si Vás ve dnech 13. až 16. května 2010 pozvat k návštěvě knižního veletrhu Svět knihy, jakož i stánku našeho nakladatelství v pravém křídle Průmyslového paláce (P604).

3.3.10 Zveřejnění nových webových stránek. Prodej knih je zatím ve zkušebním provozu a k plnému zprovoznění dojde v blízké budoucnosti.

9.2.10 Začínají pokusné práce na novém webu nakladatelství.

Filosofia © 2019