Filosofia

Připravované tituly

Rok vydání titul autor
2019 Staré letopisy české Alena M. Černá, Petr Čornej, Markéta Klosová (eds.)
2019 Prospektivní bioetika Josef Kuře
2019 Nietzsche o ctnosti Ondřej Sikora a kol.
2019 Numismatický sborník 31/2 a 32/1 Jiří Militký (ed.)
2019 Spisovatelé království českého II, C–D Johann Peter Cerroni
2019 Sartrův ateismus Marek Feigl
2019 Jevení a spása Jan Černý
2019 Ad majorem evidentiam Lenka Řezníková
Filosofia © 2019