Filosofia

Připravované tituly

Rok vydání titul autor
2018 Acta Correctoris cleri civitatis et diocesis Pragensis annis 1407–1410 comparata Jan Adámek (ed.)
2018 Staré letopisy české Alena M. Černá, Petr Čornej, Markéta Klosová (eds.)
2018 „Vymyšlená Ithaka“ Eliška Poláčková, Jakub Čechvala et al.
2018 Mezi mýty a minarety Jan Rovenský a kol.
2018 Acta Comeniana 30 Vladimír Urbánek, Lucie Storchová (eds.)
2018 Centrum medievistických studií 2008–2018 Petr Sommer, Robert Novotný (eds.)
2018 The Bohemian Reformation and Religious Practice 11 Zdeněk V. David, Richard R. Holerton (eds.)
2018 Kritika arabského rozumu. Úvod M. A. Al-Džabirí
2018 The Ethics of Climate Change James Garvey
2018 Univerzalismus v pluralitním světě Vlastimil Hála
2018 Právo svobody (Das Recht der Freiheit) Axel Honneth
2018 Současná africká sociální a politická filosofie Albert Kasanda
2018 Prospektivní bioetika Josef Kuře
Filosofia © 2018