Filosofia

Připravované tituly

Rok vydání titul autor
2018 Acta Correctoris cleri civitatis et diocesis Pragensis annis 1407–1410 comparata Jan Adámek (ed.)
2019 Jevení a spása Jan Černý
2018 Materiály k teorii elit Ondřej Lánský, Lubomír Sochor (eds.)
2019 Nietzsche o ctnosti Ondřej Sikora a kol.
2018 Numismatický sborník 31/2 a 32/1 Jiří Militký (ed.)
2018 Právo svobody (Das Recht der Freiheit) Axel Honneth
2019 Prospektivní bioetika Josef Kuře
2019 Sartrův ateismus Marek Feigl
2019 Spisovatelé království českého II, C–D Johann Peter Cerroni
2019 Staré letopisy české II Alena M. Černá, Petr Čornej, Markéta Klosová (eds.)
2018 Studie k teorii umění Henriho Focillona Ludmila Dostálová, Miloš Ševčík (eds.)
2018 The Bohemian Reformation and Religious Practice 11 Zdeněk V. David, David R. Holeton (eds.)
Filosofia © 2018