Filosofia

Pracovní analýza

Egon Bondy

Pracovní analýza (1969) představuje jednu z nejrozsáhlejších teoretických prací Egona Bondy (ve strojopise zabírá 337 stran) a je vůbec nejrozsáhlejší prací, v níž se Bondy věnuje analýze tehdejšího politického systému. Řadu otázek tematizuje pouze zde, ve svých pozdějších textech pak vychází již přímo ze závěrů rozboru, který provedl v Pracovní analýze. To činí Pracovní analýzu mimořádným textem, který umožňuje nahlédnout vývoj politického myšlení Egona Bondyho v jeho celistvosti. Zároveň je však i mimořádným historickým dokumentem reflektujícím z hlediska širších geopolitických souvislostí politickou situaci v tehdejším Československu.

default img
Filosofia © 2017