Filosofia

Náboženství a sekularita Zápas o veřejný prostor

Ondřej Štěch (ed.)

Možnosti a meze náboženství ve veřejném prostoru jsou předmětem intenzivních odborných diskusí odehrávajících se na pozadí současných vypjatých politických debat. Idea sekulární, racionálně se rozhodující veřejnosti je vystavena zkoušce. Náboženství, navzdory poklesu významu jeho tradičních forem, zůstává součástí politických hnutí a vyžaduje si slyšení. Předpoklady utvářející veřejnost v evropských a severoamerických zemích však nejsou zcela připravené na „nefiltrovaný“ vstup náboženských aktérů do debaty. Kniha, k níž výstižnou úvodní studii napsal Ondřej Štěch, přináší rozbory tohoto tématu od významných osobností současné filosofie a sociálních věd: Jürgena Habermase, Charlese Taylora, Alessandra Ferrary a Hans-Herberta Köglera.

default img
Filosofia © 2017