Filosofia

Česká otázka a dnešní doba

Jan Svoboda, Aleš Prázný (eds.)

Kniha zabývající se Masarykovou Českou otázkou neznamená pouze historizující návrat do doby před 120 lety. „Otázka“ po smyslu české existence, jíž Masaryk oslovoval českou společnost v devadesátých letech 19. století, se v naší radikálně proměněné, a přece (v mnoha zásadních kvalitativních ohledech) podobné  současnosti zdá zneklidňující a problematická: Představuje dnes ještě aktuální téma? Česká otázka je podle Masaryka otázkou, co je česká humanita, a v tomto smyslu je nutné ji chápat jako stálou konfrontaci mezí tím, jak žijeme, a ideálem, jemuž se naše skutečnost vzpírá. Publikace je svou povahou interdisciplinární; příspěvky zahrnují rozmanité humanitní, společenskovědné a přírodovědné obory, jejichž autoři se zamýšlejí nad povahou české otázky v současnosti a v dějinách.

default img
Filosofia © 2017