Filosofia

Právo svobody (Das Recht der Freiheit)

Axel Honneth

Rozsáhlá kniha je opus magnum hlavního představitele současné kritické teorie společnosti Axela Honnetha, profesora na Goethově univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem a na Columbia University v New Yorku. Kniha objasňuje především zásadní význam teorie uznání v sociální a morální filosofii a formuluje sociální základy demokracie.

default img
Filosofia © 2018