Filosofia

Současná africká sociální a politická filosofie

Albert Kasanda

Kniha se zaměřuje na sociální a politickou filosofii v Africe, především v subsaharské Africe, v posledních desetiletích od pádu kolonialismu do současnosti. Jde o výjimečnou publikaci, která komprehensivně mapuje vývoj a současný stav této filosofie. Jedná se o průkopnické dílo v dané oblasti, které paralelně vychází také v britském nakladatelství Routledge.

default img
Filosofia © 2018