Filosofia

Etika klimatické změny (The Ethics of Climate Change) Right and Wrong in a Warming World

James Garvey

James Garvey, americký filosof usazený v Británii, ve své knize Etika klimatické změny dokazuje, že oteplující se svět představuje problém, který není pouze nebo především ekonomický, politický či vědecký, ale také nebo dokonce hlavně morální. Kniha tedy není populárním úvodem do klimatologie, nýbrž filosofickým pojednáním o celé řadě morálních otázek, jež vyvstávají v kontextu klimatické změny. Kromě jiného je však Etika klimatické změny i výzvou k určitému způsobu jednání v situaci globálního oteplování.

default img
Filosofia © 2018