Filosofia

The Bohemian Reformation and Religious Practice 11

Zdeněk V. David, Richard R. Holerton (eds.)

Collegium Europaeum FF UK a FLÚ AV ČR připravilo již 11. svazek ediční řady The Bohemian Reformation and Religious Practice, která se zaměřuje zejména na teologický a filosofický kontext dějin české reformace. V angličtině publikované studie autorů působících nejen v České republice, ale též v USA, Rakousku nebo Maďarsku, se věnují jak osobnosti Jana Husa, tak široké problematice českého reformního hnutí ve 14. až 17. století.

default img
Filosofia © 2018