Filosofia

Studie k teorii umění Henriho Focillona Život forem v žitém světě

Ludmila Dostálová, Miloš Ševčík (eds.)

Jedná se o soubor studií zamýšlejících se nad různými aspekty přínosu teorie umění Henriho Focillona. Studie si všímají inovativnosti a podnětnosti jeho názorů, hledají vztahy těchto názorů k filozofickým a estetickým koncepcím řady dalších autorů. Studie byly poprvé prezentovány v podobě přednášek na kolokviu věnovanému Henrimu Fociilonovi v květnu 2017 na Katedře filozofie Západočeské univerzity v Plzni. Sborník navazuje na již úspěšně realizovaná mimořádná čísla Filosofického časopisu věnovaná Davidsonovi, Goodmannovi, Wittgensteinovi, Russellovi a Tichému.

default img
Filosofia © 2018