Filosofia

Spisovatelé království českého II, C–D

Johann Peter Cerroni

Také druhý z celkových 24 abecedně řazených svazků díla Johanna Petera Cerroniho shrnuje všechny tehdy známé vzdělance Českého království. Protože autor doufal v přijetí díla i mimo české či německé jazykové oblasti, sepsal svou práci v latině. Ačkoli byl Cerroni za svého života ve světě učenců respektován a svými kolegy nabádán, aby výsledky své historické práce publikoval, k jejich vydání došlo až nyní, díky pečlivé práci autorského týmu z Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR.

default img
Filosofia © 2018