Filosofia

Myšlení a tvorba Egona Bondyho

Petr Kužel a kol.

Předkládaný rukopis je první kolektivní monografií, která v systematické podobě reflektuje teoretické dílo Egona Bondyho. Klade si za cíl analyticky postihnout všechny významné části Bondyho teoretického díla. Tomu odpovídá jak struktura práce, tak struktura kolektivu domácích i zahraničních autorů, který zahrnuje filosofy, orientalisty, politology, historiky či bohemisty.

default img
Filosofia © 2018