Filosofia

Filosofie a sociální vědy

svazek titul autor ISBN cena
1 Sociální filosofie a postmoderní etika Axel Honneth 80-7007-082-X49,- Kč
2 Spor o liberalismus a komunitarismus Josef Velek, ed. 80-7007-089-760,- Kč
3 Etika autonomie a autenticity Josef Velek, ed. 80-7007-099-470,- Kč
4 Spor o spravedlnost Josef Velek, ed. 80-7007-115-X60,- Kč
5 Filosofie a současná ekologická krize Rudolf Kolářský, Oleg Suša 80-7007-116-860,- Kč
6 Interpretace a sociální kritika Michael Walzer 80-7007-126-580,- Kč
7 Problémy legitimity v pozdním kapitalismu Jürgen Habermas 80-7007-130-380,- Kč
8 Strukturální přeměna veřejnosti Jürgen Habermas 80-7007-134-6138,- Kč
9 Etika autenticity Charles Taylor 80-7007-150-845,- Kč
10 Teorie demokracie dnes Ian Shapiro, Jürgen Habermas 80-7007-156-745,- Kč
11 Multikulturalismus. Zkoumání politiky uznání Amy Gutmannová, ed. 80-7007-161-360,- Kč
12 Budoucnost lidské přirozenosti Jürgen Habermas 80-7007-174-560,- Kč
13 Přerozdělování nebo uznání? Nancy Fraserová, Axel Honneth 80-7007-200-8125,- Kč
14 Globální spravedlnost a demokracie Marek Hrubec, ed. 80-7007-210-5135,- Kč
15 Demokracie, veřejnost a občanská společnost Marek Hrubec, ed. 80-7007-211-3110,- Kč
16 Spor o Evropu: postdemokracie, nebo predemokracie? Marek Hrubec, ed. 80-7007-214-8110,- Kč
17 Spravedlnost a demokracie v evropské integraci Marek Hrubec, ed. 80-7007-215-6105,- Kč
18 Polemika o ústavě Frank I. Michelman, Alessandro Ferrara 80-7007-225-352,- Kč
19 Neklid doby Martin Beck Matuštík 80-7007-240-760,- Kč
20 Iluze liberální spravedlnosti Gerald A. Cohen 80-7007-234-258,- Kč
21 Kultura, kritika, dialog Hans-Herbert Kögler 80-7007-238-552,- Kč
22 Rozvíjení radikální imaginace Nancy Fraser 978-80-7007-251-6109,- Kč
23 Síla a rozum Pavel Barša 978-80-7007-256-1145,- Kč
24 Nedostatek soudnosti? Alessandro Ferrara 978-80-7007-257-860,- Kč
25 Právní symbolismus Jiří Přibáň 978-80-7007-266-073,- Kč
26 Všeobecný základní příjem Philippe Van Parijs, Marek Hrubec, Martin Brabec et al. 978-80-7007-257-258,- Kč
27 Zbavovat se svéprávnosti Axel Honneth, ed. 978-80-7007-269-188,- Kč
28 Interkulturní dialog o lidských právech Marek Hrubec, ed. 978-80-7007-282-0249,- Kč
29 Domov a dálava Erazim Kohák 978-80-7007-293-6260,- Kč
30 Sociální kritika v éře globalizace Marek Hrubec a kol. 978-80-7007-286-8224,- Kč
31 Právo národů John Rawls 978-80-7007-302-5145,- Kč
32 Teorie globálního kapitalismu William Robinson 978-80-7007-305-6220,- Kč
33 Univerzalismus v etice jako problém Vlastimil Hála 978-80-7007-306-3150,- Kč
34 Civilizační analýza Johann Arnason 978-80-7007-307-0105,- Kč
35 Globalizace v sociálních souvislostech současnosti Oleg Suša 978-80-7007-320-9195,- Kč
36 Právo nežít v chudobě Výzkumný tým Social Watch 978-80-7007-321-6104,- Kč
37 Proti útlaku a nadvládě Iris Marion Young 978-80-7007-341-4149,- Kč
38 Filosofický význam současné ekologické krize Rudolf Kolářský 978-80-7007-361-2110,- Kč
39 Kosmopolitismus Robert Fine 978-80-7007-346-9160,- Kč
40 Od zneuznání ke spravedlnosti Marek Hrubec 978-80-7007-362-9270,- Kč
41 Patologie rozumu Axel Honneth 978-80-7007-352-0198,- Kč
42 Krize a politické křižovatky Jan Rovenský a kol. 978-80-7007-370-4149,- Kč
43 Etika sociálních konfliktů Marek Hrubec a kol. 978-80-7007-377-3180,- Kč
44 Interkulturní vojna a mír Jan Svoboda, Ondřej Štěch (eds.) 978-80-7007-384-1145,- Kč
45 K ustavení Evropy Jürgen Habermas 978-80-7007-391-9170,- Kč
46 Sekulární věk Charles Taylor 978-80-7007-393-3305,- Kč
47 Morální odpovědnost a její aspekty Vlastimil Hála a kol. 978-80-7007-412-1125,- Kč
48 Kapitalismus: mýtus jednoho slova Břetislav Horyna 978-80-7007-418-3185,- Kč
49 Od spravedlivé války ke spravedlivému míru? Bernhard Sutor 978-80-7007-421-3195,- Kč
50 Kritická teorie společnosti Marek Hrubec a kol. 978-80-7007-403-9305,- Kč
51 Kapitoly z teorie spravedlivé války Josef Velek 978-80-7007-425-1210,- Kč
52 Rozpory a alternativy globálního kapitalismu Martin Solík (ed.) 978-80-7007-431-2180,- Kč
53 Německá Evropa Ulrich Beck 978-80-7007-436-775,- Kč
54 Environmentální devastace a sociální destrukce Oleg Suša a Richard Sťahel 978-80-7007-452-7170,- Kč
55 Imigranti a právo na pobyt Joseph H. Carens 978-80-7007-471-875,- Kč
56 Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech Milan Kreuzzieger, Ondřej Lánský (eds.) 978-80-7007-470-1220,- Kč
57 Náboženství a sekularita Ondřej Štěch (ed.) 978-80-7007-499-2150,- Kč
58 Ekonomická a politická transformace Číny Wei Xiaoping 978-80-7007-485-5140,- Kč
59 Kritika arabského rozumu. Úvod M. A. Al-Džabirí 978-80-7007-516-6150,- Kč
60 Současná africká sociální a politická filosofie Albert Kasanda 978-80-7007-526-5195,- Kč
61 Univerzalismus v pluralitním světě Vlastimil Hála 978-80-7007-543-2125,- Kč
62 Právo svobody Axel Honneth 978-80-7007-544-9330,- Kč
Filosofia © 2019