Filosofia

Colloquia mediaevalia Pragensia

svazek titul autor ISBN cena
1 Geist, Gesellschaft, Kirche in 13.-16. Jahrhundert František Šmahel 80-7007-132-X230,- Kč
2 Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000 Petr Sommer, ed. 80-7007-151-6145,- Kč
3 Historia monastica I Dušan Foltýn, Kateřina Charvátová, Petr Sommer, edd. 80-7007-217-2155,- Kč
4 Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa Petr Sommer, ed. 80-7007-218-0125,- Kč
5 Sociální svět středověkého města Martin Nodl, ed. 80-7007-219-9125,- Kč
6 Zbožnost středověku Matin Nodl, ed. 978-80-7007-260-8125,- Kč
7 Juden in der mittelalterlichen Stadt/Jews in the medieval town Eva Doležalová et al. 978-80-7007-437-4162,- Kč
8 Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku Jan Hrdina, Blanka Zilynská, edd. 978-80-7007-262-2140,- Kč
9 Šlechta, moc a reprezentace ve středověku Martin Nodl, Martin Wihoda, edd. 978-80-7007-263-9240,- Kč
10 Odorik z Pordenone: z Benátek do Pekingu a zpět Petr Sommer, Vladimír Liščák, edd. 978-80-7007-274-5280,- Kč
11 Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter Eva Doležalová et al. 978-80-7007-292-9299,- Kč
12 Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století Martin Nodl, František Šmahel, edd. 978-80-7007-298-1299,- Kč
13 Moc a její symbolika ve středověku Martin Nodl, Andrej Pleszcyński, eds. 978-80-7007-351-3140,- Kč
14 Manželství v pozdním středověku. Rituály a obyčeje Paweł Kras, Martin Nodl (eds.) 978-80-7007-365-0240,- Kč
15 Memoria et damnatio memoriae ve středověku Martin Nodl, Piotr Węcowski (eds.) 978-80-7007-415-2140,- Kč
16 Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku Krzysztof Bracha, Martin Nodl (eds.) 978-80-7007-451-0 130,- Kč
17 Právní kultura středověku Martin Nodl, Piotr Węcowski (eds.) 978-80-7007-450-3200,- Kč
18 Středověká univerzitní vzdělanost Martin Nodl (ed.) 978-80-7007-506-7190,- Kč
19 Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské Kamil Boldan, Jan Hrdina (eds.) 978-80-7007-559-3190,- Kč
Filosofia © 2019