Filosofia

Interpretace a subjektivita

Petr Koťátko

Hlavním tématem knihy je vztah mezi vnější podmíněností myšlenkových a komunikativních aktů a jejich subjektivitou. Autor vstupuje do diskuzí probíhajících v současné analytické filosofii mysli a filosofii jazyka, zejména do sporu mezi internalistickou a externalistickou konstrukcí obsahu propozičních postojů a mezi individualistickým a konvencionalistickým pojetím významů promluv. Zabývá se i specifickou podobou, kterou má spor mezi individualisty a konvencionalisty ve sféře literární interpretace. Součástí knihy je výkladový slovník pojmů filosofie jazyka, které hrají klíčovou roli v autorově argumentaci.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

195,- Kč

Kniha byla vyprodána

Datum vydání: 21.09.2006

512 stran, ISBN 80-7007-233-4, vázaná

default img
Filosofia © 2019