Filosofia

Demokracie, veřejnost a občanská společnost

Marek Hrubec, ed.

Sborník textů rozvíjí současné teoretické diskuze o demokracii na pomezí filosofie, sociologie a politologie. První oddíl knihy zkoumá ideu veřejného rozumu – či obecněji vyjádřeno ideu veřejného diskurzu – jakožto možný klíč k demokracii. Tuto ideu kriticky analyzuje především v politické filosofii Johna Rawlse. Ve druhém oddílu jsou zahrnuty články, jež se z několika hledisek zabývají občanskými a veřejnými aspekty demokracie (populismem, revoltou, protestem, kooptací apod.), a konečně ve třetím oddílu jsou tato témata vztažena k českému prostředí.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

110,- Kč

Kniha byla vyprodána

Rok vydání: 2004

Edice: Filosofie a sociální vědy, svazek 15
264 stran, ISBN 80-7007-211-3, brožovaná

default img
Filosofia © 2019