Filosofia

Acta Comeniana 18

Marta Bečková, Vladimír Urbánek, Lenka Řezníková, edd.

Mezinárodní revue studií, materiálových statí, edic pramenů a recenzí věnovaných komeniologickým tématům.Svazek obsahuje pět studií věnovaných kulturním dějinám a dějinám myšlení 16. a 17. století, mimo jiné i filosofii Komenského, Descarta, vztahu pansofie a alchymie v rudolfinském okruhu, pozici náboženství v českém pozdně humanistickém diskurzu a politické propagandě uherských intelektuálů.Rubrika  Materiály přináší edici dosud neznámé korespondence Komenského a komenián z pozůstalosti D. Mahnkeho. Svazek doplňuje obsáhlá recenzní rubrika a nekrology významné komenioložky M. Blekastad a teologa J. M. Lochmana.

Příspěvky jsou publikovány anglicky a německy. Ke studiím jsou připojena česká resumé.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

130,- Kč

Přidat do košíku

Rok vydání: 2004

Edice: Acta Comeniana, svazek 18
361 stran, ISBN 80-7007-209-1, brožovaná

default img
Filosofia © 2019