Filosofia

Immanuel Kant: Jak jsou možné syntetické soudy a priori? II. opravené vydání

Günter Patzig

přeložil Jan Kuneš

Základní otázkou Kantovy Kritiky čistého rozumu je otázka: Jak jsou možné syntetické soudy a priori? Ve své stejnojmenné studii představuje Günther Patzig neobyčejně precizně Kantovu odpověď na tuto otázku, na jejímž úspěšném zodpovězení závisí nejen úspěšnost projektu Kritiky čistého rozumu, ale celého Kantova založení filosofie, jež je v Kritice čistého rozumu provedeno. Pro jasnost a neotřelost jejích tezí mohou Patzigovu studii ocenit jak ti, kdo se s Kantovou filosofií teprve seznamují, tak i ti, kdo si o ní již utvořili pojem.

2. opravené vydání

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

Rok vydání: 2004

ISBN 80-7007-187-7, brožovaná

default img
Filosofia © 2019