Filosofia

René Descarta Principy filosofie René Descarta Principy filosofie způsobem užívaným v geometrii vyložené od Benedikta Spinozy z Amsterdamu

Benedikt Spinoza

přeložil Martin Hemelík

První český překlad raného spisu velkého holandského myslitele 17. století B. Spinozy, který představuje zajímavý a fundovaný výklad v té době nesmírně vlivné karteziánské filosofie. Autor geometrickou formou podává rozhodující principy Descartova učení, a to jak jeho ontologických základů, tak i přírodněfilosofických a fyzikálních teorií, a zároveň formuluje svá první filosofická východiska pro budoucí výstavbu eticko­-ontologické soustavy, kterou podal geometrickou formou ve svém vrcholném díle Etika. Text dokumentuje způsoby, jakými se formoval historicky významný proud kontinentálního racionalismu 17. století.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

100,- Kč

Přidat do košíku

Rok vydání: 2004

244 stran, ISBN 80-7007-204-0, pevná

default img
Filosofia © 2019