Filosofia

Přerozdělování nebo uznání?

Nancy Fraserová, Axel Honneth

přeložil Alena Bakešová, Marek Hrubec

Autoři knihy se vyjadřují k aktuálním ­ otázkám současné doby, kterou lze označit pomocí pojmů postkomunismus, postfordismus a globalizace. Zabývají se jednak ­ tradičními požadavky na ekonomické přerozdělování a jednak novými multikulturními požadavky na kulturní a sociální uznání. Kniha vzbudila v Německu a USA, kde byla v roce 2003 poprvé publikována, pozornost nejen filosofů, sociologů a politologů, ale také čtenářů z občanské společnosti a politické veřejnosti. Autory knihy jsou dva přední teoretikové, profesor Axel Honneth z Goethe-Universität, Frankfurt/Main, a profesorka Nancy Fraserová z New School University, New York.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

125,- Kč

Přidat do košíku

Rok vydání: 2004

Edice: Filosofie a sociální vědy, svazek 13
336 stran, ISBN 80-7007-200-8, brožovaná

default img
Filosofia © 2019