Filosofia

Subjektivita, intersubjektivita, objektivita

Donald Davidson

přeložil Jan Kolář, Tomáš Marvan

Donald Davidson patřil k nejvýznamnějším filosofům druhé poloviny dvacátého století. Tento spis (původní vyd. 2001) tvoří třetí svazek vybraných Davidsonových filosofických prací. Ústředními tématy tohoto svazku jsou problémy poznání, mysli a jazyka, především pak vztah tří druhů poznání: poznání naší mysli, poznání mysli druhých lidí a poznání předmětů a událostí ve sdíleném prostředí. Davidson zkoumá povahu každého z těchto tří druhů poznání a sleduje jak jejich souvislost, tak to, co je odlišuje. Tento svazek představuje první překlad Davidsonova díla do českého jazyka.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

115,- Kč

Kniha byla vyprodána

Rok vydání: 2004

264 stran, ISBN 80-7007-190-7, brožovaná

default img
Filosofia © 2019