Filosofia

Budoucnost lidské přirozenosti Na cesté k liberální eugenice?

Jürgen Habermas

přeložil Alena Bakešová

Filosofický příspěvek k současné diskusi v biomedicíně. Řeší problematiku morálního a právního postavení embrya a vyjadřuje znepokojení nad možnými negativními důsledky programování lidí – narušení lidské přirozenosti, identity jednotlivce, mezigeneračních vztahů apod. Obsahuje stať Víra a vědění, která je reakcí na aktuální problémy naší kultury po 11. září 2001.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

60,- Kč

Kniha byla vyprodána

Rok vydání: 2003

Edice: Filosofie a sociální vědy, svazek 12
132 stran, ISBN 80-7007-174-5, brožovaná

default img
Filosofia © 2019