Filosofia

Český anarchismus a jeho publicistika 1880–1925

Václav Tomek

Práce sleduje myšlenkové podoby českého anarchismu, jeho utváření a proměny v rozmezí od konce 19. století až po první čtvrtinu 20. století. Věnuje se procesu utvá­ření a tříbení podob anarchismu a jeho charakteristickým tématům a etapám. Ve zvláštní části je uveden soupis českých anarchistických a tematicky blízkých časopisů. Publikace je doprovázena výběrem dokumentárních příloh a ukázkami ilustrací z dobových anarchistických periodik a knih.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

220,- Kč

Kniha byla vyprodána

Rok vydání: 2002

Edice: Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, svazek 6
580 stran, ISBN 80-7007-165-6, pevná

default img
Filosofia © 2019