Filosofia

Interpretace a analýza literárního díla

Jiří Pechar

V teoretické rovině přináší tato kniha informace o francouzské tematické kritice, o některých literárněvědných metodách inspirovaných psychoanalýzou, o poetice prózy, jak byla rozpracována francouzskými strukturalisty, o strukturalistickém přístupu k poezii i o metodách komparativních. S těmito kapitolami se střídají konkrétní aplikace příslušné metody na některá díla česká. Kniha je doplněna ukázkami prací našich významných překladatelů.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

105,- Kč

Kniha byla vyprodána

Rok vydání: 2002

288 stran, ISBN 80-7007-163-X, pevná

default img
Filosofia © 2019