Filosofia

Kontrastní hodnoty a multikulturní společnost Sborník z mezinárodní konference

Jaroslav Krejčí, ed.

Sborník obsahuje vybrané publikace z mezinárodní konference konané v září 2001 v Praze. Smyslem publikace je seznámit českou odbornou veřejnost s problematikou vyplývající z přistěhovalectví z civilizačních oblastí s odlišnými kulturními hodnotami. Zkušenosti z jiných evropských zemí, o nichž příspěvky do sborníku pojednávají, mohou být pro nás zvlášť poučné.

Vydalo Středisko pro výzkum sociálně-kulturní plurality při FLÚ AV ČR.

V češtině a angličtině

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

30,- Kč

Kniha byla vyprodána

Rok vydání: 2002

Edice: Sociálně-kulturní pluralita a lidská práva, svazek 3
128 stran, ISBN 80-7007-162-1, brožovaná

default img
Filosofia © 2018