Filosofia

Násilí a metafyzika

Jacques Derrida

přeložil Jiří Pechar a kol.

Překlad čtyř studií, které Derrida zahrnul do své knihy L’écriture et la différence z roku 1967. Je to především jeho rozbor Lévinasova myšlení a kritický rozbor Foucaultovy knihy o dějinách šílenství. K nim je připojena studie věnovaná určitým aspektům Husserlovy fenomenologie a studie, v níž v souvislosti s knihou J. Rousseta zaujímá stanovisko k strukturalistickým koncepcím.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

80,- Kč

Kniha byla vyprodána

Rok vydání: 2002

Edice: Základní filosofické texty, svazek 6
276 stran, ISBN 80-7007-166-4, brožovaná

default img
Filosofia © 2019