Filosofia

Funkcionalismus ve vědě a filosofii

Jiří Nosek, ed.

Soubor statí významných představitelů nejrůznějších oborů přírodních i humanitních věd. Pojem funkce má široký okruh použití: jako popisný a vysvětlující pojem se uplatňuje v přírodních a humanitních vědách, např. v matematice, fyzice, biologii, literární vědě, lingvistice, psychologii, kognitivní vědě, logice, sociologii, ekonomii nebo estetice. Známá je také aplikace tohoto pojmu v architektuře a umění, představující v nich určitý styl. Ve filosofii jeho využití znamenalo dokonce zrod nového filosofického směru, tzv. analytické filosofie. Autoři všech příspěvků ve sborníku se zabývají širokým okruhem otázek spojených s tímto pojmem.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

Rok vydání: 2001

244 stran, ISBN 80-7007-147-8, brožovaná

default img
Filosofia © 2019