Filosofia

Úvahy o pravdivosti

Jiří Nosek, ed.

Soubor příspěvků pocházejících od autorů přírodovědného, společenskovědního a humanitního zaměření. Společným cílem všech statí je představit problematiku pravdy a pravdivosti z různých hledisek, o nichž se diskutuje v současné vědě a filosofii. Sborník tak přispívá do obecné rozpravy o pravdě a pravdivosti, která tvoří přirozenou součást každého společenského života.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

Rok vydání: 2001

240 stran, ISBN 80-7007-154-0, brožovaná

default img
Filosofia © 2019