Filosofia

Between Words and Worlds A Festschrift for Pavel Materna

T. Childers, J. Palomäki, edd.

Kniha vyšla na počest 70. narozenin významného logika Pavla Materny. Publikace přináší stručný profil jubilanta a soubor statí z oblasti logiky, filosofie a lingvistiky – oborů, na které zaměřuje svůj odborný zájem. Značná část příspěvků je věnována otázkám budování a aplikace transparentní intenzionální logiky, systému, jehož rozvíjení a propagaci zasvětil Pavel Materna velkou část svého života. Do sborníku přispěli uznávání domácí i zahraniční odborníci, např. P. Cmorej, J. M. Font, P. Hájek, E. Hájičová, P. Sgall, J.Peregrin, G.Oddie, G. Sandu, K. Segerberg, O. Sundholm, J.Woleński.

V angličtině

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

150,- Kč

Přidat do košíku

Rok vydání: 2000

216 stran, ISBN 80-7007- 140-0, brožovaná

default img
Filosofia © 2019