Filosofia

Konvence ve vědě a filosofii

Jiří Nosek, ed.

Soubor příspěvků z nejrůznějších oborů humanitních, společenských a přírodních věd. Jejich autoři se ve svých zamyš­leních snaží objasnit obecnou povahu konvencí a úlohu, kterou konvence plní ve vztahu k jazyku (např. při vymezení gramatických pravidel a významů slov), k logice (např. stanovení platnosti usuzování a logického vyplývání), k vědeckým zákonům a teoriím (např. při jejich stanovení, ověření a hodnocení), k sociálním institucím (např. při určování racionality a transparentnosti institucí) a k hodnotám (např. při určování estetických a morálních hodnot).

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

Rok vydání: 2000

296 stran, ISBN 80-7007-138-9, brožovaná

default img
Filosofia © 2018