Filosofia

Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405-1457

František Hoffman, ed.

Popravčí a psanecké zápisky jihlavské představují vedle Popravčí knihy pánů z Rožmberka unikátní pramen pro zkoumání stavu společnosti před a v průběhu husitské revoluce. Jedná se o sbírky výslechů a popisy průběhu trestních řízení z oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech.

Jihlavské popravčí zápisy připravoval k prvnímu vydání J. V. Šimák. Jeho rukopis se bohužel ztratil, takže první edici připravil v roce 1930 Augustin Neumann v Nových pramenech k dějinám husitství na Moravě. Jelikož se jednalo o edici velmi nekvalitní, byla snaha připravit vydání nové. Vinou nejrůznějších okolností, a také časovou náročností zpracování, se podařilo edici vydat až v roce 2000. Obsahuje důkladný rozbor pramene, za pomoci odborníků se autorovi podařilo identifikovat většinu osobních i místních jmen.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

249,- Kč

Kniha byla vyprodána

Rok vydání: 2000

Edice: Archiv český, svazek 38
300 stran, ISBN 80-7007-146-X, pevná

Ukázky z knihy (PDF):

Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405-1457
Filosofia © 2019