Filosofia

Druhý

Renaud Barbaras

přeložil Josef Fulka

Profesor pařížské univerzity věnoval podstatnou část svých prací fenomenologii tělesnosti a ontologii smyslového, ale hlavně dílu Maurice Merleau-Pontyho. Barbarasovy současné výzkumy, zaměřené na vnímání z hlediska jeho vztahu k pohybu, jej vedou k práci zabývající se především dílem Jana Patočky.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

Rok vydání: 1998

Edice: Parva philosophica, svazek 10
48 stran, ISBN 80-7007-104-4, brožovaná

default img
Filosofia © 2019