Filosofia

Filosofie a současná ekologická krize

Rudolf Kolářský, Oleg Suša

Autoři promýšlejí vztah filosofie a současné ekologické krize. Snaží se objasnit otázku, zda lze současnou ekologickou krizi považovat za filosofickou krizi se zřetelem k jedinečné povaze současné ekologické krize a k vývoji ekologických koncepcí, které vznikaly jako odpověď na tuto krizi. Pozornost věnují také tematizaci problému panství nad přírodou ve filosofii ekologické krize, analyzují důvody svědčící o neudržitelnosti panského vztahu k přírodě, jakož i důvody svědčící o jeho nepostradatelnosti v současné civilizaci.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

60,- Kč

Kniha byla vyprodána

Rok vydání: 1998

Edice: Filosofie a sociální vědy, svazek 5
176 stran, ISBN 80-7007-116-8, brožovaná

default img
Filosofia © 2019