Filosofia

Hermeneutické pojetí zkušenosti

Antonín Mokrejš

Autor se zabývá hermeneutickým pojetím zkušenosti; východiskem je mu analýza pojetí zkušenosti ve významu, jaký tomuto termínu dává H.-G. Gadamer ve své knize Pravda a metoda, tzn. hermeneutiku chápe jako teorii plného dosahu opravdové zkušenosti.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

Rok vydání: 1998

Edice: Parva philosophica, svazek 11
56 stran, ISBN 80-7007-107-9, brožovaná

default img
Filosofia © 2019