Filosofia

Technologické myšlení a usuzování Kapitoly z filosofie techniky

Ladislav Tondl

Monografie přináší přehled klíčových problémů filosofie techniky – s hlavními akcenty na metodologické dimenze technologického myšlení a usuzování. Navazuje nejen na soudobé významné světové práce z filosofie techniky, ale také na autorovu třicetiletou práci v oblasti informatiky a komunikace v technologických a inženýrských sférách. Hlavní pozornost je věnována analýze tří důležitých pojmových oblastí, tj. sférám technologických znalostí,
technologických činností a technologických afektů.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

Rok vydání: 1998

264 stran, ISBN 80-7007-105-2, vázaná

default img
Filosofia © 2018