Filosofia

Alternativní teorie jednání Zároveň kritický rozbor praktické filosofie Georga Henrika von Wrighta

Ota Weinberger

přeložil Karel Hlavoň

Autor pojímá jednání jako intencionální chování, které je charakterizováno strukturou příslušného procesu zpracování informací. Tato teorie se týká jak individuálního, tak kolektivního a institucionálního jednání. Kritika systémů deontické logiky je doprovázena výkladem základních rysů pravé logiky norem. Zvláštní pozornost je věnována Wittgensteinově koncepci filosofování a von Wrightově praktické filosofii. Na teorii jednání navazuje teorie institucí.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

105,- Kč

Přidat do košíku

Rok vydání: 1997

280 stran, ISBN 80-7007-096-X, brožovaná

default img
Filosofia © 2018