Filosofia

Acta Comeniana 11 Internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der frühen Neuzeit. International Review of Comenius Studies and Early Moderne Intellectual History

Vladimír Urbánek, kolektiv autorů

Publikace přináší sedm studií z dějin myšlení a kultury raného novověku. Autoři se zabývají politickým myšlením Jana Jesenia, přírodní filosofií
17. století, rozporností Descartesovy filosofie, Komenského antimachiavellismem, problémy financování Komenského učeneckých aktivit, otázkou výskytu antidoktrinářských názorů v Čechách na přelomu
16.–17. století, dílem významného literárního historika a badatele
o Komenském Dmytra Čyžewského. Edici pramenů z curyšských a sheffieldských sbírek připravili J. Beneš a M.Greengrass. Svazek obsahuje rejstřík deseti svazků z let 1969–1993.

V angličtině a němčině

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

Rok vydání: 1995

Edice: Acta Comeniana, svazek 11
280 stran, ISBN 80-7007-083-8, brožovaná

default img
Filosofia © 2018