Filosofia

Acta Comeniana 22-23 International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Vladimír Urbánek, Lucie Storchová, Marie Bečková, edd.

Svazek obsahuje studie věnované tradici německé mystiky pozdního středověku a období reformace (M. Žemla), polským stykům moravského kalvinisty Jana Opsimatha (A. Kostlán), humanistovi a procísařskému politickému teoretikovi Melchioru Goldastovi (J. Hrbek), Komenského pojetí panharmonie (K. Schaller), dále studie doplněné o edici humanistického traktátu o původu Čech z pera Jana Matyáše ze Sudetu (L. Storchová), zpřístupňující neznámý text o pražské slavnosti Phasma Dionysiacum (S. Dobalová, I. P. Muchka) a rovněž nové prameny k předbělohorským dějinám Jednoty bratrské (J. Just, M. Steiner). Svazek doplňuje více než stostránková recenzní rubrika. Příspěvky jsou publikovány anglicky, německy a francouzsky. Ke studiím jsou připojena česká resumé.

300,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 09.02.2010

Edice: Acta Comeniana, svazek 22
421 stran, ISBN 978-80-7007-312-4, brožovaná

Acta Comeniana 22-23
Filosofia © 2018