Filosofia

Vynález věcí O Platónově hypotéze idejí

Karel Thein

Kniha doplňuje tradiční výklady platónských idejí novým pohledem, jenž vychází z ostrého rozdílu mezi tím, co lze poznat, a tím, co je možné vytvořit. Platónova teorie poznání a jeho kosmologie jsou z tohoto hlediska dvěma obory, jejichž výstřednost odráží z různých úhlů postavení člověka v kosmu. Se slavnou hypotézou idejí zacházejí tyto obory zcela odlišně, v obou případech však za předpokladu svobody lidského i božského rozumu. Díky podrobnému čtení několika platónských dialogů se ukazuje, jak lidé poznávají vlastnosti věcí a jak vzniká sám svět jako božský artefakt.

380,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 17.04.2008

518 stran, ISBN 978-80-7007-278-3, vázaná

Recenze:

  • Jirsa, Jakub, "Čtvrtý obraz", in: Reflexe 37, v tisku
  • Boháček, Kyštof, "Roztříštěná realita heterogenních idejí: znepokojivá upřímnost Platónova", in: FČ 2009/4
  • Boháček, Kryštof, "Karel Thein mezi Platónem a Aristotelem: pluralita podrobená Sókratovu 'elenchu'", in: FČ 2009/5 (zpráva z minikolokvia Vynález věcí?)

Ukázky z knihy (PDF):

Vynález věcí
Filosofia © 2018