Filosofia

O pojmu vědosloví. Druhý úvod do vědosloví. Pokus o nové podání vědosloví

Johann Gottlieb Fichte

přeložil Jindřich Karásek

Překlad tří kratších a relativně přístupných textů J. G. Fichta, které proto mohou sloužit jako úvodní texty do Fichtovy filosofie obecně a zvláště pak k četbě základního Fichtova textu Základ všeho vědosloví. Spis O pojmu vědosloví neboli takzvané filosofie je programovým a metodickým spiskem, ve kterém Fichte buduje své obecné pojetí systému filosofie jako systému vědosloví, které následně konkrétně realizoval ve svém základním spisu Základ všeho vědosloví. Text Druhý úvod do vědosloví Fichte vydal následně po vydání Základu všeho vědosloví a snaží se v něm jasně a přehledně vyložit jeho základní myšlenky a vymezit se zde vůči možným chybným interpretacím. Spisek Pokus o nové podání vědosloví je historicky druhým Fichtovým pokusem předvést jeho systém vědosloví a dnes je důležitý především z hlediska zde předvedené teorie sebevědomí.

149,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 20.06.2008

Edice: Základní filosofické texty, svazek 9
134 stran, ISBN 978-80-7007-280-6, brožovaná

O pojmu vědosloví. Druhý úvod do vědosloví. Pokus o nové podání vědosloví
Filosofia © 2018