Filosofia

Bernard Bolzano Evropský rozměr jeho filosofického myšlení

Marie Bayerová

Kniha se věnuje práci Bernarda Bolzana, který byl nazýván „Leibnitzem na české půdě“. První část přestavuje Bolzana jako jednoho z prvních, kdo se pokusil zaujmout kritické stanovisko ke Kantovi. Ve druhé části knihy autorka ukazuje, že zvláště podle některých interpretací je Bolzanova speciální logická operace srovnatelná s jistými metodickými postupy Kantovými. Jeho vědecký přínos spočívá v koncepci pojmu odvoditelnosti a pojmu logického úsudku. Prvořadou pozornost věnoval Bolzano pojmu pravdy. Závěrečná třetí kapitola, dle autorky nejdůležitější a proto rozsahem největší, se zabývá výkladem vazby Husserla k Bolzanovi. Vzhledem k tomu, že výklad Bolzana v linii moderní logiky v sobě skrývá jistá úskalí, zvolila autorka takový systém, o němž je známo, že je jeho podstatou přímo vytvoření dimenze „subjektivního“ a „objektivního“, spolu s přijetím záruk, které poskytuje fenomenologický přístup.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

43,- Kč

Kniha byla vyprodána

Rok vydání: 1994

248 stran, ISBN 80-7007-053-6, brožovaná

Bernard Bolzano
Filosofia © 2019