Filosofia

Impulsy Kantovy etiky Kant – Bolzano – Brentano

Vlastimil Hála

Autor sleduje v tradičních souvislostech impulsy Kantovy praktické filosofie, především jeho pojetí významu mravní zkušenosti člověka a svébytnosti poznání v praktické sféře. Zaměřuje se především na to, jak se s podněty Kantovy praktické filosofie vyrovnávali Bernard Bolzano a Franz Brentano, zamýšlí se i nad aktuálním významem etických koncepcí všech těchto myslitelů.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

Rok vydání: 1994

120 stran, ISBN 80-7007-061-7, brožovaná

default img
Filosofia © 2018