Filosofia

Model a analogie ve vědě, umění a filosofii

Jiřina Stachová, ed.

Sborník příspěvků z mnohooborového semináře. Téma spojilo ke společné diskusi představitele mnoha oborů přírodních a humanitních věd. Šíře tématu umožnila přístup k modelu a jeho vztahu k analogii a dalším fenoménům lidského vnímání, myšlení a vyjadřování z nejrůznějších aspektů.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

Rok vydání: 1994

320 stran, ISBN 80-7007-059-5, brožovaná

default img
Filosofia © 2018