Filosofia

Vesmír, jazyk, myšlení Studie z filosofie vědy a jazyka

Vladimír Havlík, Zdeněk Hofmann, edd.

Sborník obsahuje příspěvky k některým tématům soudobé filosofie vědy, jazyka a analytické filosofie vědomí. V oblasti filosofie vědy jde především o otázky pohybu, času, stávání se, invariance, epistemologie, vzniku vesmíru a podobně. V oblasti filosofie jazyka potom o otázky teorie významu a komunikativních aktů a ve filosofii vědomí o psychofyzický problém. Zdánlivá tematická nesourodost jednotlivých příspěvků poukazuje na vlastní tematickou nesourodost soudobé filosofie, v níž nepřevažuje žádný sjednocující epistemologický ani ontologický princip, žádná škola nebo filosofický systém. Různorodost příspěvků si klade za cíl představit nejrůznější aktuální témata především z výzkumu analytické filosofie.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

25,- Kč

Kniha byla vyprodána

Rok vydání: 1994

140 stran, ISBN 80-7007-049-8, brožovaná

Vesmír, jazyk, myšlení
Filosofia © 2019