Filosofia

Univerzalismus v etice jako problém K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích

Vlastimil Hála

 

Kniha se zaměřuje na významné dějinněfilosofické pokusy o zformulování univerzalistické koncepce etiky. Analyzuje hodnotovou etiku, Brentanovu školu, Patočkovo pojetí duchovního člověka apod., a to vše v souvislosti s postulátem nepodmíněné platnosti lidských práv. Z pohledu obecné etické a axiologické problematiky se rovněž zabývá diskurzem probíhajícím v současné ekologické filosofii. Klade si otázku, zda a do jaké míry je možné univerzální principy základních lidských práv uplatnit v dnešním multikulturním světě s jeho rozpornými hodnotovými preferencemi a mocenskými konflikty.

150,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 09.02.2010

Edice: Filosofie a sociální vědy, svazek 33
300 stran, ISBN 978-80-7007-306-3, vázaná

Ukázky z knihy (PDF):

Univerzalismus v etice jako problém
Filosofia © 2018