Filosofia

Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela

M. Sobotka, M. Znoj, J. Moural

Kniha, určená zejména studentům a příznivcům filosofie z širších kruhů veřejnosti, představuje soubor statí mapujících vývoj filosofie od 17. do 19. století. V knize jsou sebrány předmluvy, které uváděly do myšlenkového světa jednotlivých filosofů a podávaly základní interpretaci jejich díla. Autoři se rozhodli zveřejnit předmluvy pohromadě, neboť dospěli k názoru, že vytvářejí určitou mozaiku vystihující podobu novověké filosofie v jejím prvním rozběhu iniciovaném Descartem a neotřeseném ještě antimetafyzickou averzí konce 19. století. Celek doplňují stati k dílům jednotlivých filosofů (mezi nimi vyniká ta od J. Mourala o Humovi). Tento přehled dějin filosofie má pomoci pochopit přítomnost i s jejími rozpory jako dědictví evropské metafyziky. Jelikož se jedná o druhé upravené vydání, jsou všechny úpravy evidovány v závěrečné bibliografické poznámce.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

43,- Kč

Kniha byla vyprodána

Rok vydání: 1993

268 stran, ISBN 80-7007-030-7, brožovaná

Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela
Filosofia © 2019